Stora Hensjöns FVOF

 

Stora Hensjön

  Kronobergs län / Tingsryd Municipality.

Stora Hensjön is a beautiful spring lake in the municipality of Tingsryd in southern Småland.

The area is 300 hectares, with an average depth of 3.9 meters and a maximum depth of 10 meters. The lake is relatively nutritious with a rich fauna. The lake is part of Ronnebyån's water system and constitutes water supply for more than 5,000 households and industries in the municipality of Tingsryd.

Access to the lake is good with a small boat ramp at Blötans bathing area in the eastern part of the lake.


Fish species


Perch

Normal

Pike

Normal

Vendace

Normal
 

Org ID: 207, Area 168

Stora Hensjöns FVOF

Stora Hensjöns FVOF har som mål att vårda ett friskt vatten med ett rikt fiskbestånd och en god tillgänglighet, i syfte att tillgodose behovet av fiske och rekreation.


Contact persons

Ulf Grönevik:

0768 - 848 914  

Fishing areas nearby Stora Hensjöns FVOF

Ronnebyån, Vikholmen, Bastsjön, Sandsjön övre, Sandsjön nedre, Kroksfjorden, Tattamålasjön, Ryadammen
Ygden
Tiken, Bräkneån (del av)
Mien
Kvesen, Djupasjön, Stensjön, Kinnen m fl sjöar

Affiliated fishing areas in Kronobergs län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se