Tjurken och Kalvens FVOF

  • Fiskelycka
  • Fiskeplats 2 Kalven
  • Fiskeplats 3 södra Tjurken
  • Fiskeplats 4 Tjurkhult
  • Fiskeplats 1 Kalven
  • Midvintersol från sjön
  • Tjurken  i midvintersol
  • Norra Tjurken
 

Tjurken, Kalven

  Blekinge län och Kronobergs län / Ronneby och Tingsryd kommun.

Tjurken och Kalvens fiskvårdsområde ligger högst upp i Vierydsåns vattensystem. Här finns möjlighet till fiske i grunda, orörda sjöar. Sjöarna är bitvis steniga och bitvis dyiga. Det finns stora områden med näckrosor och en del övervattensvegetation som säv och vass.

Vi fäster stor vikt vid att sjöarna ska kännas ostörda och därför finns det inte mycket tillrättalagda platser runt sjöarna. Fiskare är välkomna på naturens villkor. Här finns möjlighet till fiske i små orörda sjöar och förutom fiske få en härlig naturupplevelse. Respektera skyltar och tomtmark. 

Den största sjön, Tjurken, är tillgänglig via en skogsbilväg på östra sidan, se karta, där man även kan parkera. Det finns inte möjlighet att traila i egen båt, men mindre båtar, kajaker eller flytring kan bäras från stranden. Observera att vi endast tillåter elmotorer i sjöarna. Den mindre sjön Kalven är tillgänglig till fots från sjöns södra del, du får parkera en bit upp vid en skogsbilväg, se karta.

 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast handredskap
 Målsman måste ha tagit del av och godkänt gällande fiskeregler och föreskrifter.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Sutare


Normalt

Sarv


Lite

Signalkräfta


Sällsynt

Lake


Sällsynt
 

Tjurken och Kalvens FVOF

Tjurken-Kalvens fiskevårdsområdet bildades 2021 och består av ett 70-tal medlemsfastigheter i gränstrakterna mellan Blekinge och Småland. I området ingår sjöarna Tjurken och Kalven och två mindre gölar.

Styrelsen arbetar för att upplåta ett enkelt fiske med tydliga regler och fina naturupplevelser.

Organisationsnummer: 802601-0747

Kundnummer: 3060, Område: 3065.

Kontaktpersoner

Jan-Åke Persson

070 - 333 15 92  
  

Fiskeområden i närheten av Tjurken och Kalvens FVOF

Stora Hensjön
Ronnebyån, Vikholmen, Elften m fl vatten
Tiken, Bräkneån (del av)
Ygden
Kvesen, Djupasjön, Stensjön, Kinnen m fl sjöar

Anslutna fiskeområden i Blekinge län

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.