Tjurken och Kalvens FVOF

Tjurken, Kalven

Teckenförklaring för kartan
  Blekinge län och Kronobergs län / Ronneby och Tingsryd kommun.

 Kartpunkter

 Kalven

 Oxanabben, södra Kalven

 Parkering vid södra Kalven (Smemåla)

Parkera vid bommen och gå den ca 700 metrarna ner till Kalven. Två platser.

 Siggamålagölen

Denna göl ingår i fiskevårdsområdet. Uppgifter om fiskarter saknas och gölen är möjligen tillgänglig till forts då den omges av våtmark och saknar väg.

 Tjurken

 Tjurkgölen

Denna göl ingår i fiskevårdsområdet, men är endast tillgänglig till fots.

 Tjurkhult, parkering

Parkera så att fler får plats och bilar kan vända.

 Boenden i närheten

 Karlskrona/Tving nära golfbana

Fiskeområden i närheten av Tjurken och Kalvens FVOF

Stora Hensjön
Ronnebyån, Vikholmen, Elften m fl vatten
Tiken, Bräkneån (del av)
Ygden
Kvesen, Djupasjön, Stensjön, Kinnen m fl sjöar
Bräkneån
Linnerydssjön, Rolsmosjön

Anslutna fiskeområden i Blekinge län

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.