Tjurken och Kalvens FVOF

Tjurken, Kalven

Teckenförklaring för kartan
  Blekinge län och Kronobergs län / Ronneby och Tingsryd kommun.

 Kartpunkter

 Parkering

 Parkering vid båt nr 4 Norra Kalven

Parkering för att nå båt nr 4

 Parkering vid södra Kalven (Smemåla)

Parkera vid bommen och gå den ca 700 metrarna ner till Kalven. Två platser.

 Parkeringsficka vid båt nr 5

Stig går ner till båten norr om vägen

 Tjurkhult, parkering

Parkera så att fler får plats och bilar kan vända.

 Infart till parkering, båt nr 6, fiskeplats Norra Tjurken

 Kalven

 Oxanabben, södra Kalven

En roddbåt för uthyrning, pris per dygn

 Tjurken

 Tjurkgölen

Denna göl ingår i fiskevårdsområdet, men är endast tillgänglig till fots.

  Båt nr 4 Norra Kalven

En roddbåt för uthyrning, pris per dygn

 Båt 3 Oxanabben Södra Kalven

En roddbåt för uthyrning, pris per dygn

 Båt nr 1 och båt nr 2, Tjurkhults fiskeplats

Två roddbåtar för uthyrning, pris per båt och dygn.

 Båt nr 5 Södra Tjurken

En roddbåt för uthyrning, pris per dygn

 Kommande: Båt nr 6 Norra Tjurken

Ej klar för uthyrning ännu

 Boenden i närheten

 Asarum

 Backaryd/Ronneby nära golfbana

 Svängsta

Fiskeområden i närheten av Tjurken och Kalvens FVOF

Stora Hensjön
Ronnebyån, Vikholmen, Elften m fl vatten
Tiken, Bräkneån (del av)
Ygden
Kvesen, Djupasjön, Stensjön, Kinnen m fl sjöar
Bräkneån
Linnerydssjön, Rolsmosjön

Anslutna fiskeområden i Blekinge län

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.