Tjurken och Kalvens FVOF

Tjurken, Kalven

Map legend
  Blekinge län and Kronobergs län / Ronneby and Tingsryd municipality.

 Map points

 Kalven

 Oxanabben, södra Kalven

 Parkering vid södra Kalven (Smemåla)

Parkera vid bommen och gå den ca 700 metrarna ner till Kalven. Två platser.

 Tjurken

 Tjurkgölen

Denna göl ingår i fiskevårdsområdet, men är endast tillgänglig till fots.

 Tjurkhult, parkering

Parkera så att fler får plats och bilar kan vända.

 Vacation cottages

 Apartment in Eringsboda, Sweden near golf course

Fishing areas nearby Tjurken och Kalvens FVOF

Stora Hensjön
Ronnebyån, Vikholmen, Elften m fl vatten
Tiken, Bräkneån (del av)
Ygden
Kvesen, Djupasjön, Stensjön, Kinnen m fl sjöar
Bräkneån
Linnerydssjön, Rolsmosjön

Affiliated fishing areas in Blekinge län

Affiliated fishing areas in Kronobergs län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.