Tjurken och Kalvens FVOF

Tjurken, Kalven

Map legend
  Blekinge län and Kronobergs län / Ronneby and Tingsryd municipality.

 Map points

 Parkering

 Parkering vid båt nr 4 Norra Kalven

Parkering för att nå båt nr 4

 Parkering vid södra Kalven (Smemåla)

Parkera vid bommen och gå den ca 700 metrarna ner till Kalven. Två platser.

 Parkeringsficka vid båt nr 5

Stig går ner till båten norr om vägen

 Tjurkhult, parkering

Parkera så att fler får plats och bilar kan vända.

 Infart till parkering, båt nr 6, fiskeplats Norra Tjurken

 Kalven

 Oxanabben, södra Kalven

En roddbåt för uthyrning, pris per dygn

 Tjurken

 Tjurkgölen

Denna göl ingår i fiskevårdsområdet, men är endast tillgänglig till fots.

  Båt nr 4 Norra Kalven

En roddbåt för uthyrning, pris per dygn

 Båt 3 Oxanabben Södra Kalven

En roddbåt för uthyrning, pris per dygn

 Båt nr 1 och båt nr 2, Tjurkhults fiskeplats

Två roddbåtar för uthyrning, pris per båt och dygn.

 Båt nr 5 Södra Tjurken

En roddbåt för uthyrning, pris per dygn

 Kommande: Båt nr 6 Norra Tjurken

Ej klar för uthyrning ännu

 Vacation cottages

 Cottage - Holiday house in Asarum, Sweden with lake view

 Apartment in Eringsboda, Sweden near golf course

 Apartment in Eringsboda, Sweden near golf course

 Apartment in Eringsboda, Sweden near golf course

 Cottage - Holiday house in Tving, Sweden

 Cottage - Holiday house in Backaryd/Ronneby, Sweden near golf course

 Cottage - Holiday house in Svängsta, Sweden

 Cottage - Holiday house in Tingsryd, Sweden with panoramic views

Fishing areas nearby Tjurken och Kalvens FVOF

Stora Hensjön
Ronnebyån, Vikholmen, Elften m fl vatten
Tiken, Bräkneån (del av)
Ygden
Kvesen, Djupasjön, Stensjön, Kinnen m fl sjöar
Bräkneån
Linnerydssjön, Rolsmosjön

Affiliated fishing areas in Blekinge län

Affiliated fishing areas in Kronobergs län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.