Tjurken och Kalvens FVOF

Tjurken, Kalven

Kartenerklärung
  Blekinge län und Kronobergs län / Ronneby und Tingsryd gemeinde.

 Karte Points

 Kalven

 Oxanabben, södra Kalven

 Parkering vid södra Kalven (Smemåla)

Parkera vid bommen och gå den ca 700 metrarna ner till Kalven. Två platser.

 Tjurken

 Tjurkgölen

Denna göl ingår i fiskevårdsområdet, men är endast tillgänglig till fots.

 Tjurkhult, parkering

Parkera så att fler får plats och bilar kan vända.

 Ferienhäuser und Ferienwohnungen

 Wohnung in Eringsboda, Schweden in der Nähe von Golf

 Wohnung in Eringsboda, Schweden in der Nähe von Golf

Angelgewässer in der umgebung

Stora Hensjön
Ronnebyån, Vikholmen, Elften m fl vatten
Tiken, Bräkneån (del av)
Ygden
Kvesen, Djupasjön, Stensjön, Kinnen m fl sjöar
Bräkneån
Linnerydssjön, Rolsmosjön

iFiskes verbundenen Gebiete in Blekinge län

iFiskes verbundenen Gebiete in Kronobergs län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...
 Ihr Warenkorb ist leer.