Fiskestadsjön/Kroksjöns FVOF

 

Fiskestadsjön / Kroksjöns

  Kronobergs län / Tingsryd kommun.

Sjöarna Fiskestadsjön och Kroksjön ingår i Bräkneåns vattensystem och är belägna strax öster/söder om Väckelsång. Sjöarna omfattar tillsammans ca 525 ha varav Fiskestadsjön är ca 500 ha. Medeldjupet är ca 1,2 meter med ett max-djup omkring 3 meter. Fiskestadsjön är historiskt känd för god tillgång av grov gädda. Vid Sandgårdslandet i nordöstra delen av sjön finns en lättillgänglig sjösättningsplats. Möjlighet att sjösätta båt finns även vid Kåranäs semesterby(infart från väg 27 ca 3 km söder Väckelsång). Tillgängligheten för fiske i Kroksjön är begränsad.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.

Fiskarter


Gädda


Vanlig

Braxen


Vanlig

Abborre


Normalt

Sarv


Normalt

Sutare


Normalt
 

Fiskestadsjön/Kroksjöns FVOF

Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiske till allmänheten.

Organisationsnummer: 802524-5757

Kundnummer: 3461, Område: 3524.

Kontaktpersoner

Åke Persson
0703-181086


  

Fiskeområden i närheten av Fiskestadsjön/Kroksjöns FVOF

Ygden
Tiken, Bräkneån (del av)
Stora Hensjön
Linnerydssjön, Rolsmosjön
Rottnen

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.