Vasen m fl sjöars FVOF

  • Göljösagölen
  • Vasen
  • Utsikt över Vasen
  • Rastplats Vasen
 

Vasen, Hacksjön m fl sjöar

  Kronobergs län / Lessebo Kommun.

Fiskevårdsområdet omfattar sjöarna:
Vasen, Hacksjön, Knäsjön, Göljösagölen, Linnehultagölen samt delar av tlllrinnande och frånrinnande vatten, främst Ronnebyån från Ånäs dammluckor vid utloppet av Rottnen till Ronnebyåns utlopp i Veden samt del av Veden, östra delen.

Parkeringsplats och båtiläggningsplatser finns vid Vasen Södra, (intill landsvägen), Vasen Norra i Hult, Göljåsagölen (2,5 km väster om Linnehult), samt Hacksjön (västra delen).


Fiskarter


Mört

Rikligt

Abborre

Vanlig

Gädda

Normalt

Sik

Lite
 

Org ID: 636, Area 596

Vasen m fl sjöars FVOF


Kontaktpersoner

Ingegärd Widerström: 
070 - 527 91 44
0478 - 190 01

Fredrik Falk:  
  

Filer för nedladdning


Karta Vasens FVOF

Fiskeområden i närheten av Vasen m fl sjöars FVOF

Öjen, Hedasjön m fl sjöar
Rottnen
Läen
Årydsjön
Ronnebyån, Vikholmen, Bastsjön, Sandsjön övre, Sandsjön nedre, Kroksfjorden, Tattamålasjön, Ryadammen

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se