Vasen m fl sjöars FVOF

  • Göljösagölen
  • Vasen
  • Utsikt över Vasen
  • Rastplats Vasen
 

Vasen, Hacksjön m fl sjöar

  Kronobergs län / Lessebo kommun.

Fiskevårdsområdet omfattar sjöarna:
Vasen, Hacksjön, Knäsjön, Göljösagölen, Linnehultagölen samt delar av tlllrinnande och frånrinnande vatten, främst Ronnebyån från Ånäs dammluckor vid utloppet av Rottnen till Ronnebyåns utlopp i Veden samt del av Veden, östra delen.

Parkeringsplats och båtiläggningsplatser finns vid Vasen Södra, (intill landsvägen), Vasen Norra i Hult, Göljåsagölen (2,5 km väster om Linnehult), samt Hacksjön (västra delen).

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.

Fiskarter


Mört


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gädda


Normalt

Sik


Lite
 

Vasen m fl sjöars FVOF

Organisationsnummer: 802600-6018

Kundnummer: 636, Område: 596.

Kontaktpersoner

Ingegärd Widerström 
0705 - 27 91 44
0478 - 190 01

Fredrik Falk  
  

Filer för nedladdning


Karta Vasens FVOF

Fiskeområden i närheten av Vasen m fl sjöars FVOF

Öjen, Hedasjön m fl sjöar
Rottnen
Linnerydssjön, Rolsmosjön
Läen
Årydsjön

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.