Vasen m fl sjöars FVOF

  • Göljösagölen
  • Vasen
  • Utsikt över Vasen
  • Rastplats Vasen
 

Vasen, Hacksjön m fl sjöar

  Kronobergs län / Lessebo Kommun.

Fiskevårdsområdet omfattar sjöarna:
Vasen, Hacksjön, Knäsjön, Göljösagölen, Linnehultagölen samt delar av tlllrinnande och frånrinnande vatten, främst Ronnebyån från Ånäs dammluckor vid utloppet av Rottnen till Ronnebyåns utlopp i Veden samt del av Veden, östra delen.

Parkeringsplats och båtiläggningsplatser finns vid Vasen Södra, (intill landsvägen), Vasen Norra i Hult, Göljåsagölen (2,5 km väster om Linnehult), samt Hacksjön (västra delen).

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år. (Speciella regler eller undantag kan förekomma, Läs mer...)

Fiskarter


Mört

Rikligt

Abborre

Vanlig

Gädda

Normalt

Sik

Lite
 

Vasen m fl sjöars FVOF

Kundnummer: 636, Område: 596.

Kontaktpersoner

Ingegärd Widerström: 
070 - 527 91 44
0478 - 190 01

Fredrik Falk:  
  

Filer för nedladdning


Karta Vasens FVOF

Fiskeområden i närheten av Vasen m fl sjöars FVOF

Öjen, Hedasjön m fl sjöar
Rottnen
Läen
Årydsjön
Linnebjörkesjön

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.