Vasen m fl sjöars FVOF

  • Göljösagölen
  • The vase
  • View of the Vase
  • Rastplats Vasen
 

Vasen, Hacksjön m fl sjöar

  Kronobergs län / Lessebo Municipality.

Fiskevårdsområdet omfattar sjöarna:
Vasen, Hacksjön, Knäsjön, Göljösagölen, Linnehultagölen samt delar av tlllrinnande och frånrinnande vatten, främst Ronnebyån från Ånäs dammluckor vid utloppet av Rottnen till Ronnebyåns utlopp i Veden samt del av Veden, östra delen.

Parkeringsplats och båtiläggningsplatser finns vid Vasen Södra, (intill landsvägen), Vasen Norra i Hult, Göljåsagölen (2,5 km väster om Linnehult), samt Hacksjön (västra delen).


Fish species


Roach

Plentiful

Perch

Common

Pike

Normal
 

Org ID: 636, Area 596

Vasen m fl sjöars FVOF


Contact persons

Ingegärd Widerström: 
070 - 527 91 44
0478 - 190 01
ingegard@wilark.se

Fredrik Falk:
sodrevik@gmail.com  
  

Fishing areas nearby Vasen m fl sjöars FVOF

Öjen, Hedasjön m fl sjöar
Rottnen
Linneryd-Rollsmosjöns FVOF
Läen
Årydsjön

Affiliated fishing areas in Kronobergs län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se