Öjen m fl sjöars FVOF

 

Öjen, Hedasjön m fl sjöar

  Kronobergs län / Lessebo kommun.

Fiskevårdsområdet omfattar sjöarna: 
Hedasjön, Flogöl, Djupegöl, Äspesjön, Skärsjön, Hästebäckagöl, Hyllsjön, Kvarnsjön,Öjen, Öjaströmmasjön jämte mellanliggande vattendrag, Fagerekeån, Lesseboån till sammanflödet med Ronnebyån samt del av Hässlebäcken från sjön till järnvägsbanken.

Parkeringsplats och båtiläggningsplatser finns vid:
Gamla sågen i Lessebo, Öjerslycke vid Öjen, Hulta Os (NV delen av Öjen),
P-plats vid Hyllsjön, (rastplatsen väg 25). P-plats och badplats vid Hedasjön, norra delen.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.

Fiskarter


Gös


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Ruda


Lite

Sarv


Lite

Braxen


Sällsynt

Sutare


Sällsynt

Björkna


Sällsynt
 

Öjen m fl sjöars FVOF

Organisationsnummer: 802600-6000

Kundnummer: 623, Område: 583.

Kontaktpersoner

Ingegärd Widerström
0705 - 27 91 44
0478 - 190 01  
  

Filer för nedladdning


Karta Öjens FVOF

Fiskeområden i närheten av Öjen m fl sjöars FVOF

Vasen, Hacksjön m fl sjöar
Läen
Rottnen
Linnerydssjön, Rolsmosjön
Sandsjön (Uppvidinge)

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.