Vidösterns FVO

 

Vidöstern

  Jönköpings län och Kronobergs län / Värnamo och Ljungby kommun.

Sjön Vidöstern är en av smålands större sjöar med sin längd på 22 km sträcker den sig från Värnamo i norr till Dörarp/Vittaryd i söder och ingår i Laganåns vattensystem. Fiskeområdet omfattas av sjön Vidöstern, Färsjön, Prostsjön och Laganån nedströms Karlfors damm till Vidöstern, från Vidöstern till kraftverksdammen i Hallsjö, Toftaån upp till Flåren. Området utanför Vidösterns samhälle ingår ej. (Se detaljkarta).

Sjön är klassad som riksintressant för det rörliga friluftslivet och är en av södra Sveriges populäraste gösfiskesjöar med fångster på över 10 kilo! Vidöstern är en stor sjö med ett bra fiske efter gädda, gös och abborre som passar för spinnfiske och trollingfiske. Det är även ett trevligt vatten för metare med braxen, mört, lake, sik, siklöja, sutare och ål.

Sjön har varierande djupförhållanden med väl markerade grund för att säkrare kunna köra båt. Det finns väl utbyggda rampsystem i båda ändar av sjön och även på mitt av sjön. Största delen av sjön har sandbotten, därför finns det många fina bad- och rastplatser utefter sjökanten och ute på öarna. Färjansö och Långö är naturreservat och där måste särskild hänsyn visas mot natur och djurliv, t.ex. är det landstigningsförbud på Långö under fåglarnas häckningstid. Mer information måste du skaffa dig på plats om angöring blir aktuell.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.
 Speciellt familjekort finns, och krävs, som innefattar barns/ungdoms fiske
 Familjeårskort gäller för egna barn upp till 18 års ålder.

Fiskarter


Gädda


Rikligt

Gös


Rikligt

Abborre


Vanlig

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Sik


Normalt

Lake


Normalt

Sutare


Normalt

Ål


Normalt

Siklöja


Normalt
 

Vidösterns FVO

Fiskevårdsområdet omfattas av sjön Vidöstern, Färsjön, Prostsjön, Laganån nedströms Karlsfors damm till Vidöstern, från Vidöstern till kraftverksdammen i Hallsjö, Toftaån upp till sjön Flåren.

Organisationsnummer: 802601-2370

Kundnummer: 355, Område: 314.

Kontaktpersoner

Anders Berglund
0724 - 54 11 14  
  

Fiskeområden i närheten av Vidösterns FVO

Flåren
Kassen
Vällingasjön
Furen
Herredstadssjön och Nästasjön

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.