Vidösterns FVO

 

Vidöstern

  Jönköpings län and Kronobergs län / Värnamo and Ljungby Municipality.

Sjön Vidöstern är en av smålands större sjöar med sin längd på 22 km sträcker den sig från Värnamo i norr till Dörarp/Vittaryd i söder och ingår i Laganåns vattensystem. Fiskeområdet omfattas av sjön Vidöstern, Färsjön, Prostsjön och Laganån nedströms Karlfors damm till Vidöstern, från Vidöstern till kraftverksdammen i Hallsjö, Toftaån upp till Flåren. Området utanför Vidösterns samhälle ingår ej. (Se detaljkarta).

Sjön är klassad som riksintressant för det rörliga friluftslivet och är en av södra Sveriges populäraste gösfiskesjöar med fångster på över 10 kilo! Vidöstern är en stor sjö med ett bra fiske efter gädda, gös och abborre som passar för spinnfiske och trollingfiske, men det får även fiskas med långrev och nät. Det är även ett trevligt vatten för metare med braxen, mört, lake, sik, siklöja, sutare och ål.

Sjön har varierande djupförhållanden med väl markerade grund för att säkrare kunna köra båt. Det finns väl utbyggda rampsystem i båda ändar av sjön och även på mitt av sjön. Största delen av sjön har sandbotten, därför finns det många fina bad- och rastplatser utefter sjökanten och ute på öarna. Färjansö och Långö är naturreservat och där måste särskild hänsyn visas mot natur och djurliv, t.ex. är det landstigningsförbud på Långö under fåglarnas häckningstid. Mer information måste du skaffa dig på plats om angöring blir aktuell.


Fish species


Pike

Plentiful

Zander

Plentiful

Perch

Common

Roach

Normal

Whitefish

Normal

Burbot

Normal

Tench

Normal

Eel

Normal

Vendace

Normal
 

Org ID: 355, Area 314

Vidösterns FVO

Fiskevårdsområdet omfattas av sjön Vidöstern, Färsjön, Prostsjön, Laganån nedströms Karlsfors damm till Vidöstern, från Vidöstern till kraftverksdammen i Hallsjö, Toftaån upp till sjön Flåren.


Contact persons

Anders Berglund:
0724 - 54 11 14  
  

Fishing areas nearby Vidösterns FVO

Flåren
Vällingasjön
Furen
Lagan, Ruskån och Härån
Hindsen

Affiliated fishing areas in Jönköpings län

Affiliated fishing areas in Kronobergs län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se

455063
Issued permits
56852
Catch reports
662
Fishing areas