Herredstadssjöns FVOF

 

Herredstadssjön och Nästasjön

  Jönköpings län / Värnamo kommun.

Herrestadssjön och Nästasjön, Värnamo Kommun ingår i Lagans vattensystem, Storåns avrinningsområde. Nästasjön är belägen 1 km norr om Kärda och Herrestadssjön ligger 2 km västerut. Nästasjöns areal är 134 ha med största djup 11.6 m, medeldjup 4 m. Herrestadssjöns areal är 370 ha, och största djup 4 m.

Sjöarna omges av öppet odlingslandskap, men även partier m barrskog förekommer. 

Egen båt kan läggas i Nästasjön vid badplatsen Nästabadet. Båt kan också hyras av fiskevårdsområdet, 100 kr per dag. Det finns en båt i Nästasjön och en i Herrestadssjön.

Under 1990-talet har gös inplanterats såväl i Nästasjön som i Herrestadssjön. I Nästasjön har reproduktionen lyckats mycket bra och sjön har ett gott gösbestånd. Sjöarna erbjuder spännande kastspöfiske efter gädda, gös och abborre.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Gös


Vanlig

Nästasjön

Mört


Vanlig

Braxen


Normalt

Sutare


Lite

Lake


Sällsynt
 

Herredstadssjöns FVOF

Bedriva fiskevård och främja intresset för fiske i våra sjöar.

Organisationsnummer: 802600-9186

Kundnummer: 898, Område: 858.

Kontaktpersoner

Ingrid Landahl
0709427148
 

Båthyra: Ingemar Holmström 070-5775743  
  

Fiskeområden i närheten av Herredstadssjöns FVOF

Kassen
Rannässjön och Barnasjön
Hästhultasjön, Marsåsgöl, Andersborgsgölen, Hundsögöl och Helvetesgölen
Flaten och Mosjön
Lagan, Ruskån och Härån

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.