Furens FVO

 

Furen

  Jönköpings län och Kronobergs län / Värnamo kommun.

Sjön Furen ligger i Jönköpings respektive Kronobergs län i Småland.

Furen har en rik fiskfauna. Vid en provfiskeundersökning 2004 erhölls åtta stycken fiskearter: abborre, benlöja, braxen, gädda, gärs, gös, mört, siklöja. Utöver dessa arter finns även sik, lake, ål, sarv, sutare och enstaka öring i Furen. Även 2015 genomfördes provfiske. Vid provfisket 2015 var resultatet det samma som 2004.

Furen har två badplatser; Hyltan samt Smålands Hawaii. Värnamo Kommun ansvarar för dessa kommunala badplatser.

Båtramp: Furens FVOF har låtit gjuta en båtramp för att underlätta sjösättning av båtarna. Denna finns vid badplatsen Smålands Hawaii. Trailers parkeras vid infarten till Smålands Hawaii. Tänk på att först alltid kontrollera vattenståndet innan du ger dig ut med båten. Furens vattenståndsreglering är omfattande med en regleringsamplitud på f.n. 1,30m.

Vattenståndet i Furen regleras för vattenkraftändamål sedan 1927 via reglerings-dammar i de båda utloppen av nedströms liggande Flåren.

Vattenståndsregleringen är mycket omfattande. I en vattendom från 1923 fastställdes dämningsgränsen till +152,00m och sänkningsgränsen till +149,40m, villket ger en regleringsamplitud på 2,60m. För att få en skonsammare reglering skedde en frivillig överrenskommelse med Sydkraft 1996. I dagsläget sker reglering bara till hälften, dvs. 1,30m.


Fiskarter


Gös


Rikligt

Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Sik


Lite

Lake


Lite

Sarv


Lite

Sutare


Lite

Ål


Lite
 

Furens FVO

Furens FVOF bildades genom beslut av Länsstyrelsen i Jönköpings län den 9 september 1978. Den främsta anledningen till bildandet var att det ansågs viktigt med gemensam förvaltning av hela sjön för att kunna besluta om fiskevårdande åtgärder.

Föreningens syfte är att främja och ordna fisket i sjön Furen och berörd del av Årån, samt att upplåta fiske genom försäljning av fiskekort till allmänheten. 

Furens fiskevårdsområde omfattar sjön Furen och en del av Årån i Voxtorps och Rydaholms socknar, Värnamo kommun samt Berga socken, Ljungby kommun. Gräns i tilloppet Årån utgörs av vägbron tillhörig väg 734 (Åsbro) och i utloppet en tänkt linje dragen tvärs Furens mynning i Edån (Årån). Furens fiskevårdsområde sträcker sig 1169 hektar.

Föreningen inrymmer 114 st fastigheter med fiskerätt. Föreningens överskott har använts till utsättning av fisk, fisketillsyn och service i form av båtar, bryggor, båtramp och grusning av vägar.

Organisationsnummer: 202100-2288*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 294, Område: 254.

Kontaktpersoner

Andreas Lindahl
0722 - 02 60 77  

Filer för nedladdning


Furen.pdf

Fiskeområden i närheten av Furens FVO

Flåren
Vidöstern
Hindsen
Vällingasjön
Ryssbysjön (Ljungby)

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.