Flåren FVO

 

Flåren

  Kronobergs län och Jönköpings län / Ljungby och Värnamo Kommun.

Flåren är belägen i Värnamo och Ljungby kommun, på gränsen mellan Jönköpings samt Kronobergs län och ingår i Lagans vattensystem.

Sjön Flåren är klassad som regionalt särskilt värdefullt vatten för sina höga naturvärden samt sitt fantastiska fiske efter gös, gädda och abborre.

Flåren är en ca 35km2 stor sjö som knappt är två mil lång från norr till söder, vilket gör sjön passande för trolling och spinnfiske, men även mete efter bland annat ål. I sjön är det även tillåtet att fiska med angeldon.

Utefter sjökanter och ute på några öar finns det möjligheter att rasta och bada, men hänsyn ska tas för det vilda och naturen.

Båtramper 
Det finns tre gjutna båtramper i sjön som gör det lätt att sjösätta båtar i sjön. Det går även att hyra båtar i Flåren, se kontakter längre ner på sidan.

Båtramper Flåren (se fliken "Karta")

  • Flattinge 56o58´41.1”N  14o02´47.8”E
  • Kvänarp 56°58'25.1"N 14°06'33.9"E
  • Kungskulle 57°05'38.8"N 14°10'15.6"E

Hyra båt
Det finns möjlighet att hyra båt i sjön för 100kr/dag eller 500kr/vecka. Kontakta följande:

Håkan Johansson:
0372-311 22, 0730-22 08 28

Sjökarta 
Det finns möjlighet att köpa sjökarta för Flåren för 250kr och kan köpas på följande ställe:

Peters Sport i Lagan                 
Storgatan 41                                                       
341 50 Lagan                                          

Håkan Johansson 
Os  
341 52 Lagan 

Coop Nära Bor
Centrumvägen 8
330 15 Bor

Vattenståndsregleringen är mycket omfattande. I en vattendom från 1923 fastställdes dämningsgränsen till +152,00m och sänkningsgränsen till +149,40m, vilket ger en regleringsamplitud på 2,60m. För att få en skonsammare reglering skedde en frivillig överenskommelse med Sydkraft 1996. I dagsläget sker reglering bara till hälften, dvs. 1,30m. 

Vid provfisket 2012 i samarbete med länsstyrelsen Jönköping, framgick följande status av fiskarter i Flåren. Här hittar du provfiskerapporten, Länsstyrelsen Jönköping.  


Fiskarter


Gös

Rikligt

Mört

Vanlig

Braxen

Vanlig

Abborre

Normalt

Gädda

Normalt

Lake

Normalt

Sarv

Normalt

Sutare

Normalt

Ål

Normalt

Gärs

Normalt

Siklöja

Sällsynt
 

Flåren FVO

Flåren FVO arbetar för ett hållbart fiske i sjön Flåren som är en del i Lagans vattensystem. Föreningen upplåter fiske för allmänheten genom försäljning av fiskekort.

Kundnummer: 444, Område: 406.

Kontaktpersoner

Håkan Johansson, ordförande:
0372 - 311 22
0730 - 22 08 28  
  

Fiskeområden i närheten av Flåren FVO

Furen
Vidöstern
Vällingasjön
Hindsen
Ryssbysjön (Ljungby)

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.