Möckeln-Lången-Lillasjön-Skärsjöns FVOF

 

Möckeln-Lången-Lillasjön-Skärsjön

  Kronobergs län / Uppvidinge kommun.

Sjöarna är karakteristiska skogssjöar på Småländska höglandet där det endast är en liten del av Möckeln som gränsar till jordbruksmark. I övrigt är det rent skogslandskap med gles bebyggelse och en känsla av orörd skogsnatur.
Huvudsakliga fiskarter är: Gädda, Abborre. därutöver finns Braxen, Sutare och Mört. Öring har inplanterats årligen i sjösystemet de senaste 20 åren.

 

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Barn upp till 16 år fiskar gratis tillsammans med förälder som har giltigt fiskekort.

Fiskarter


Gädda


Rikligt

Abborre


Vanlig

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Sutare


Normalt

Öring


Lite

Sik


Sällsynt

Lake


Sällsynt

Siklöja


Sällsynt
 

Möckeln-Lången-Lillasjön-Skärsjöns FVOF

Sjöarna inom fiskevårdsområdet ligger en knapp mil sydost om Lenhovda och utgör den sydvästra delen av Alsteråns uppringingområde. Föreningen bildades år 1994 och utgör en sammanslutning av samtliga ägare av fiske i sjöarna inom byarna Östraby, Renshult, Merhult, Johanstorp, Möcklehult och Vägershult. För Lillasjön fanns en fiskevårdsförening sedan 1932 och den upphörde i samband med bildandet av en förening för alla fyra sjöarna. Sjöarna har sedan 1980 ingått i Alsteråns kalkningsprojekt vilket inneburet att kalkning har genomförts med regelbundna intervaller.

Organisationsnummer: 202100-2296*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 3434, Område: 3492.

Kontaktpersoner

Rolf Andersson
0706 - 87 69 76


  

Fiskeområden i närheten av Möckeln-Lången-Lillasjön-Skärsjöns FVOF

Krokegöl (Kosta)
Alstern, Sjöasjö
Sandsjön (Uppvidinge)
Strömfiske Alsterån
Älghults SFF

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.