Helige Å FVOF

 

Helige Å m fl vatten

  Kronobergs län / Växjö och Alvesta kommun.

Inom Helige Å fiskevårdsområde är fiske tillgängligt för allmänheten i delar av Helige Å, sjön Furen, Gemlasjön, Kråkesjön samt Räppe kanal.
I Räppe Kanal, som sträcker sig från Öjabyvägen ner till Räppe hamn, är det endast tillåtet med metfiske.

Fisketips

Landsvägsbron

Strömmarna nedströms landsvägsbron är klassiska. Här har majoriteten av alla stora färnor och sarvar fångats. Man ser de fina strömmarna väldigt bra när man passerar över bron. Var dock noga med var du doppar kroken för fisket är bara upplåtet nedströms de rödmarkerade stolparna, ca 100 m nedströms bron. Området lockar till sig färnor från åtskilliga km lugnflytande vatten nedströms och en krok agnad med en brödbit eller räkstjärt här brukar ge några riktigt stora färnor varje år. Sarven kommer igång under högsommaren runt näckrosbälten. Den största dokumenterade sarven är en sommarfisk på 1 300 g. Fiskarna är i fin kondition, men ett par hekto mer borde kunna bli belöningen för den som hittar sarven innan lek. Hittills har ingen sett en skymt av romstinna sarvar, men några seriösa försök har heller inte gjorts. Vid landsvägsbron har det tagit flera stora björknor och mört på 800 gr.

Bondgården
På de långsamt strömmande sträckorna nedströms landsvägsbron finns många fina strömkanter och bakvatten med överhängande videsnår att fiska av. Helige å delar upp sig i två fåror uppströms Bondgården och den östra är mest intressant. Här finns många färnor, men de riktigt stora verkar saknas. Tidigt på våren och särskilt på hösten, har det fångats enstaka fina mörtar på denna sträcka.

Fe:et
Fiskeplatserna vid Fe:et är egentligen inget vidare spännande vid första anblicken, men riktigt stora färnor har fångats här. Fe:et är den först grundare delen av ån på hela sträckan upp till Bondgården. Om man ger sig av lite längre ifrån gångbron som passerar över ån kan man hitta fina fiskeplatser både uppströms och nedströms. Terrängen nedströms gångbron är dock inte nådig mot ett upptacklat 11 fots bottenmetsspö. Vid Fe:et har det även fångats stora björknor och sarvar. Parkeringsplats för 2-3 bilar utmed Öjavägen.

Vildsvinshålan
Vildsvinshålan är en av de större djuphålorna i ån, både sett till ytan och djupet, som är drygt sex meter. Namnet kommer av det närliggande vildsvinshägnet med tillhörande viltrestaurang. Ån delar upp sig i två fåror ett par hundra meter uppströms och vid Vildsvinshålan mynnar båda fårorna och bildar flera spännande fiskeplatser. Tidigt vårfiske är bra om inte högvatten ställer till det. Mört är det som nappar bäst, men stora björknor går även att ta. Övervintrande färnor och sarvar är dock mer svårflörtade. Stora gäddor ska även ha fångats i Vildsvinshålan.

Brinkehålan
Brinkehålan är den största djuphålan i ån. Här finns främst många och stora björknor, men också en och annan färna. Fisketrycket är lågt, här sitter sällan någon specimenmetare. Brinkehålan är välbesökt av spinnfiskare eftersom det är fri passage för båtar mellan Brinkehålan och Gemlasjön uppströms.

Från Vildsvinshålan till Fe:et
Nedanför Vildsvinshålan skiftar Helige å karaktär. Ån har vallats in för att förhindra översvämning av kringliggande åkermark. Vid ekolodning hela sträckan ner till Fe:et visar djupet i mittfåran på mellan 3-7 m, med större delen av djupet runt 5 m djup. Stora delar av ån kantas av videsnår och stora alar och det blir fler och fler intressanta fiskeplatser ju närmre Fe:et man kommer. Sträckan mellan Vildsvinshålan och Fe:et har obefintligt fisketryck och den som gillar pionjärfiske har hittat rätt. Stor björkna, sarv, gädda och periodvis även färna går att lura på sträckan. Tillgängligheten är i dagsläget begränsad från land, men fiskevårdsområdet håller på att se över detta.

Furen, Gemlasjön & Kråkesjön
Tre intressanta sjöar för de flesta vitfiskarter. Sarvfisket vid näckroskanter kan ibland vara väldigt bra. Alla sjöarna är ganska svåra att nå från land så båt är att rekommendera. Om man mäskar upp en plats i någon av sjöarna kan man ha roligt fiske för det finns gott om sutare, sarv, braxen och mört. Isfiske vintertid har gett flera gäddor över tio kg i alla tre sjöarna och i Furen oväntat stora abborrar, runt 1,8 kg som störst.
 

Sammanfattning
Som vanligt ligger de bästa fiskeplatserna väldigt nära vägar och parkeringsplatser. Om man vill gå en bit och vågar testa nya platser så finns mycket kvar att upptäcka i Helige å. De finns dock inte många strömsträckor med lågt fisketryck utan det är mest djupare och mer lugnflytande partier, men å andra sidan är dessa så gott som ofiskade. Fiskevårdsområdet jobbar på att förbättra tillgängligheten till ån. Information om detta och om lämpliga parkeringsmöjligheter kommer på hemsidan, men innan dess så tänk på att parkera så att du inte hindrar lantbruksmaskiner och liknande. Fråga gärna i närmsta hus.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Helige Å FVOF.

Fiskarter


Färna


Rikligt

Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Öring


Normalt

OBS! Särskilda regler för öring.

Mört


Normalt

Sarv


Normalt

Sutare


Normalt

Ål


Normalt

Gärs


Normalt

Björkna


Normalt

Lake


Lite
 

Helige Å FVOF

Helige Å fiskevårdsområdesförening bildades 1985.
Helige Å är namnet på den del av Mörrumsåns huvudfåra som befinner sig mellan Helgasjön och sjön Salen. Inom Växjö och Alvesta kommuner. Fallhöjden mellan Helgasjön och Salen är cirka 21 meter. Större delen av ån är lugnflytande men bryts av kortare strömsträckor. På sträckan ingår flera sjöar, Bergkvarasjön, Kråkesjön, Gemlasjön och Furen innan utloppet till Salen. Längs med Helige å finns ett utbrett rörligt friluftsliv, främst sportfiske och kanotleden mellan Helgasjön och Getnögård i sjön Åsnen.

Organisationsnummer: 802600-8162

Kundnummer: 634, Område: 594.

Kontaktpersoner

Ronny Runesson
0706 - 16 76 84

Gabrielle Posse
0735 - 11 48 46  
  

Filer för nedladdning


Områdeskarta

Fiskeområden i närheten av Helige Å FVOF

Madsjöns
Spånen
Salen m fl vatten
Dansjön-Furen
Vederslövssjön

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.