Vederslövssjöns FVOF

 

Vederslövssjön

  Kronobergs län / Växjö kommun.
Vi i fiskevårdsföreningen arbetar efter en fiskevårdsplan för att ständigt förbättra sportfisket i sjön.Några av de åtgärder som gjorts de senaste åren är att ta fram en djupkarta över sjön och placera ut bojar vid farliga grund. Inplantering av fisk har kontinuerligt utförts sedan 1930-talet av olika fiskarter. Se övrig beskrivning på vår hemsida
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 

Vederslövssjöns FVOF

Organisationsnummer: 802446-4052

Styrelsen består av 8 personer.
Mer info finns på vår hemsida.

Kundnummer: 420, Område: 381.

Kontaktpersoner

Mats Gillerfors
070 - 521 26 80

Eric Rupnik Gillerfors
070 - 626 71 64  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Vederslövssjöns FVOF

Växjösjön, Södra Bergundasjön, Trummen mfl
Helige Å m fl vatten
Åsnen
Helgasjön Växjö
Salen m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.