Vederslövssjöns FVOF

 

Vederslövssjön

  Kronobergs län / Växjö kommun.
Vi i fiskevårdsföreningen arbetar efter en fiskevårdsplan för att ständigt förbättra sportfisket i sjön.Några av de åtgärder som gjorts de senaste åren är att ta fram en djupkarta över sjön och placera ut bojar vid farliga grund. Inplantering av fisk har kontinuerligt utförts sedan 1930-talet av olika fiskarter. Se övrig beskrivning på vår hemsida
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 

Vederslövssjöns FVOF

Styrelsen består av 8 personer.
Mer info finns på vår hemsida.

Organisationsnummer: 802446-4052

Kundnummer: 420, Område: 381.

Kontaktpersoner

Mats Gillerfors
0705 - 21 26 80

Eric Rupnik Gillerfors
0706 - 26 71 64  

Fiskeområden i närheten av Vederslövssjöns FVOF

Madsjöns
Växjösjön, Södra Bergundasjön, Trummen mfl
Helige Å m fl vatten
Åsnen
Helgasjön Växjö

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.