Växjö

  Kronobergs län
 • Toftasjöns FVO
 • Sörabysjöns FVOF
 • Salens FVOF
 • Lammens FVOF
 • Rottnens FVOF
 • Växjösjöarnas FVOF
 • Helige Å FVOF
 • Åsnens FVO
 • Dansjön-Furens FVOF
 • Vederslövssjöns FVOF
 • Innarens FVOF
 • Linnebjörkesjöns FVOF
 • Helgasjöns FVO G Län

 

I Växjö finns runt 200 sjöar att välja mellan, till och med i staden Växjös centrum. Där erbjuds fiske i sjöarna Växjösjön, Trummen, Barnsjön samt Södra och Norra Bergundasjön. I Växjö pågår ett omfattande arbete att höja vattenkvaliteten i vattendragen och genom detta arbete har det förbättrats väsentligt.

Vill man lämna staden och cityfisket mitt i Växjö, kan man i stället leta sig ut i de fina småländska skogarna. Många av sjöarna kring Växjö ingår i en del av 186 km långa Mörrumsåns vattensystem, som exempelvis Helgasjön och Åsnen. Åsnen är ett fiskeparadis på 15 000 ha vatten och med en strandlinje på hela 740 km. Den är även en av de största fiskesjöarna i södra Sverige. Sjön har många öar, fjordar och vikar vilket ger mångfald och variation. Den har även en rik fiskfauna, och man kan bland mycket annat fånga gädda, abborre, gös och ål. Delar av Åsnens natursköna miljö är dessutom nationalpark.

Helgasjön är belägen strax norr om Växjö. Sjön omgärdas av växlande natur med flera höjder, skog och ängsmark, med varierande bebyggelse. Sjön har flera vida fjordar och mellanliggande större och mindre öar, vilka bildar sund och skärgårdsliknande partier. Här finns även flikiga stränder och bukter med grundare vatten. Sjön har ett rikt fiskbestånd bestående av främst abborre, gös och gädda, men även brax, mört, löja, sutare och lake. Den har också ett gammalt bestånd av öring. Sjön har skyddade lekplatser för öring och fiskvandringsleder har byggts till att främja dess bestånd och utveckling. Under augusti och september fångas det signalkräftor i sjön. 

Mörrumsån i sig är ibland känd som Helige å och Helge å och har en fin laxälv, men fiske efter havsöring fungerar också. Som vanligt ligger de bästa fiskeplatserna väldigt nära vägar och parkeringsplatser. Om man går en bit och vågar testa nya platser finns mycket kvar att upptäcka i Helige å, dock mest djupa och mer lugnflytande partier – men å andra sidan är dessa så gott som ofiskade. 

Vid fiske och vistelse i naturen gäller allemansrätten, vilket innebär friheter men också hänsynstagande och ansvar.


Extern sida
Extern sida

Fiskeområden i Växjö

  Dansjön-Furens FVOF
  Helgasjöns FVO G Län
  Helige Å FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Helige Å FVOF.

  Innarens FVOF
  Lammens FVOF
  Linnebjörkesjöns FVOF
  Rottnens FVOF
  Salens FVOF
  Sörabysjöns FVOF
  Toftasjöns FVO
  Vederslövssjöns FVOF
  Växjösjöarnas FVOF
  Årydsjöns FVOF
  Åsnens FVO
  Örkens FVOF
 Här säljer vi fiskekort online!Här säljer vi ej fiskekort

Senaste fiskerapporterna

Attila Nagy, 20-11-14
 Salen m fl vatten
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Huseby
 • 1 st Gädda  på 2.5 kg.  "Ca 2,5 kg"
Henrik Torstensson, 20-11-09
 Vederslövssjön
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Bästa bete:Jerkbait / Swimbait
 • 11 st Gädda  på totalt 20.0 kg, Snittvikt 1.82 kg.  "Mycket smått, men 1st helt okej fisk."   (  Återutsatt!)
Lennart Jakobsen, 20-11-06
 Salen m fl vatten
 Fiskemetod:Trolling
 Bästa bete:Wobbler mellan (11-20 cm)
 Salen
 • 3 st Gädda  på totalt 5.5 kg, Snittvikt 1.83 kg.
Gustav Nilsson, 20-10-30
 Salen m fl vatten
 Fiskemetod:Trolling
 Bästa bete:Skeddrag
 Salen
 • 7 st Gädda  på totalt 15.0 kg, Snittvikt 2.14 kg.  "Mycket bra fiske."   (  Återutsatt!)
Rene Dreher, 20-10-22
 Åsnen
 Fiskemetod:Trolling
 Bästa bete:Wobbler mellan (11-20 cm)
 Asnen
 • 1 st Gädda  på 8.0 kg.  "110cm"   (  Återutsatt!)
Alexander Hayko, 20-10-10
 Rottnen
 Fiskemetod:Trolling
 Bästa bete:Wobbler mellan (11-20 cm)
 Rottnen
 • 1 st Gädda  på 1.8 kg.
Lennart Jakobsen, 20-10-11
 Salen m fl vatten
 Fiskemetod:Trolling
 Bästa bete:Wobbler liten (0-10 cm)
 Salen.
 • 1 st Gädda  på 3.8 kg.
Johannes Bredmar, 20-09-29
 Rottnen
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Bästa bete:Spinnare mellan (6-12 gr)
  "Nästan vindstilla"
  Rottnen
 • 1 st Abborre  på 0.1 kg.  (  Återutsatt!)
Anders S Jensen, 20-09-29
 Åsnen
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Bästa bete:Spinnare liten (0-5 gr)
 • 13 st Abborre  på totalt 0.1 kg, Snittvikt 0.01 kg.  (  Återutsatt!)
Micael Åhman, 20-09-26
 Helgasjön Växjö
 Fiskemetod:Trolling
 Helgasjön
 • 6 st Gädda  på totalt 9.0 kg, Snittvikt 1.50 kg.  (  Återutsatt!)

Fiskerapporter

Senaste fiskerapporterna Växjö kommun 

Fiskeguider i Växjö kommun

 Här hittar ni Guider och Instruktörer som är verksamma i Växjö kommun. Många av dessa guider jobbar även som frilans guider i andra delar av landet och världen.
 Din varukorg är tom.