Växjö

  Kronobergs län
 • Toftasjöns FVO
 • Vederslövssjöns FVOF
 • Lammens FVOF
 • Växjösjöarnas FVOF
 • Dansjön - Furens FVOF
 • Rottnens FVOF
 • Innarens FVOF
 • Helgasjöns FVO G Län
 • Linnebjörkesjöns FVOF
 • Åsnens FVO
 • Sörabysjöns FVOF

 

I Växjö finns runt 200 sjöar att välja mellan, till och med i staden Växjös centrum. Där erbjuds fiske i sjöarna Växjösjön, Trummen, Barnsjön samt Södra och Norra Bergundasjön. I Växjö pågår ett omfattande arbete att höja vattenkvaliteten i vattendragen och genom detta arbete har det förbättrats väsentligt.

Vill man lämna staden och cityfisket mitt i Växjö, kan man i stället leta sig ut i de fina småländska skogarna. Många av sjöarna kring Växjö ingår i en del av 186 km långa Mörrumsåns vattensystem, som exempelvis Helgasjön och Åsnen. Åsnen är ett fiskeparadis på 15 000 ha vatten och med en strandlinje på hela 740 km. Den är även en av de största fiskesjöarna i södra Sverige. Sjön har många öar, fjordar och vikar vilket ger mångfald och variation. Den har även en rik fiskfauna, och man kan bland mycket annat fånga gädda, abborre, gös och ål. Delar av Åsnens natursköna miljö är dessutom nationalpark.

Helgasjön är belägen strax norr om Växjö. Sjön omgärdas av växlande natur med flera höjder, skog och ängsmark, med varierande bebyggelse. Sjön har flera vida fjordar och mellanliggande större och mindre öar, vilka bildar sund och skärgårdsliknande partier. Här finns även flikiga stränder och bukter med grundare vatten. Sjön har ett rikt fiskbestånd bestående av främst abborre, gös och gädda, men även brax, mört, löja, sutare och lake. Den har också ett gammalt bestånd av öring. Sjön har skyddade lekplatser för öring och fiskvandringsleder har byggts till att främja dess bestånd och utveckling. Under augusti och september fångas det signalkräftor i sjön. 

Mörrumsån i sig är ibland känd som Helige å och Helge å och har en fin laxälv, men fiske efter havsöring fungerar också. Som vanligt ligger de bästa fiskeplatserna väldigt nära vägar och parkeringsplatser. Om man går en bit och vågar testa nya platser finns mycket kvar att upptäcka i Helige å, dock mest djupa och mer lugnflytande partier – men å andra sidan är dessa så gott som ofiskade. 

Vid fiske och vistelse i naturen gäller allemansrätten, vilket innebär friheter men också hänsynstagande och ansvar.


Extern sida
Extern sida

Fiskeområden i Växjö

  Dansjön - Furens FVOF
  Helgasjöns FVO G Län
  Innarens FVOF
  Lammens FVOF
  Linnebjörkesjöns FVOF
  Rottnens FVOF
  Växjösjöarnas FVOF
  Sörabysjöns FVOF
  Toftasjöns FVO
  Vederslövssjöns FVOF
  Årydsjöns FVOF
  Åsnens FVO
  Örkens FVOF
 Här säljer vi fiskekort online!Här säljer vi ej fiskekort än

Senaste fiskerapporterna

Mats Tapper-Holmkvist, 19-10-12
Vederslövssjön
 Fiskemetod:Trolling
 
 Vederslövssjön
 • 1 st Gädda  på 1.0 kg.  (  Återutsatt!)
 • 1 st Gädda  på 1.0 kg.  (  Återutsatt!)
 • 1 st Gädda  på 0.8 kg.  (  Återutsatt!)
Nicky Norlin, 19-10-06
Årydsjön
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Bästa bete:Spinnare stor (Över 12 gr)
 Årydsjön
 • 6 st Gädda  på totalt 10.0 kg, Snittvikt 1.67 kg.  (  Återutsatt!)
Dmitri Saveliev, 19-09-29
Åsnen
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Bästa bete:Spinnare liten (0-5 gr)
 19-09-28
 • 2 st Gädda  på totalt 1.2 kg, Snittvikt 0.62 kg.  "Alle fisk sluppet løs igen"   (  Återutsatt!)
Göran Åkerblom, 19-09-26
Åsnen
 Fiskemetod:Trolling
 Bästa bete:Wobbler mellan (11-20 cm)
 Åsnen
 • 1 st Gädda  på 1.8 kg.  (  Återutsatt!)
 • 1 st Gös  på 2.0 kg.
Ola Gustavsson, 19-09-23
Åsnen
 Fiskemetod:Trolling
 Bästa bete:Wobbler mellan (11-20 cm)
 Åsnen
 • 3 st Abborre  på totalt 0.5 kg, Snittvikt 0.17 kg.
 • 1 st Gös  på 1.8 kg.
Andreas Liljenrud, 19-09-08
Dansjön-Furen
 Fiskemetod:Trolling
 Bästa bete:Wobbler liten (0-10 cm)
 Furen
 • 2 st Gädda  på totalt 3.0 kg, Snittvikt 1.50 kg.  (  Återutsatt!)
Mads Petersen, 19-08-25
Åsnen
 Fiskemetod:Trolling
 Bästa bete:Wobbler mellan (11-20 cm)
 Åsnen
 • 3 st Gädda  på totalt 10.0 kg, Snittvikt 3.33 kg.  (  Återutsatt!)
 • 2 st Gös  på totalt 3.0 kg, Snittvikt 1.50 kg.  (  Återutsatt!)
Mads Petersen, 19-08-25
Åsnen
 Fiskemetod:Trolling
 Bästa bete:Wobbler mellan (11-20 cm)
 Åsnen
 • 3 st Gädda  på totalt 10.0 kg, Snittvikt 3.33 kg.  (  Återutsatt!)
 • 2 st Gös  på totalt 3.0 kg, Snittvikt 1.50 kg.  (  Återutsatt!)
Matti Bewig, 19-08-22
Innaren
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Bästa bete:Jigg / Mjukbete (Svans/Grub)
 Innaren
 • 3 st Abborre  på totalt 2.2 kg, Snittvikt 0.75 kg.  "Perch from 38 to 41 cm"   (  Återutsatt!)
 • 4 st Gädda  på totalt 4.2 kg, Snittvikt 1.06 kg.  "Pike`s from 43 cm to 68 cm"   (  Återutsatt!)
Matti Bewig, 19-08-20
Innaren
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Bästa bete:Jigg / Mjukbete (Svans/Grub)
 Innaren
 • 4 st Abborre  på totalt 2.0 kg, Snittvikt 0.50 kg.  "Perch from 32 to 39 cm"   (  Återutsatt!)
 • 9 st Gädda  på totalt 13.0 kg, Snittvikt 1.44 kg.  "Pike`s from 43 cm to 78"   (  Återutsatt!)
 • 1 st Gädda  på 1.8 kg.  "Pike with 63 cm"

Fiskerapporter

Senaste fiskerapporterna 
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se