Värmens FVO

 

Stora Värmen och Lilla Värmen

  Jönköpings län och Kronobergs län / Sävsjö och Växjö kommun.

Sydväst om Allgunnen ligger Värmen, en klarvattensjö med god sikt som fungerar som dricksvattentäkt till Lammhult. Sjön har branta och bergiga stränder och sparsamt med växtlighet.

Abborrfisket i sjön är det som får de flesta att höja på ögonbrynen, men gäddfisket och framförallt fisket efter lake är också fint. Värmen är helt klart ett bra alternativt till ”storebror” Allgunnen i öst.

Sjön är relativt flack, kring fyra meter i snitt, med några få djuphålor som sträcker sig ner till 12-16 meter. Lake kring fyra kilo förekommer då och då i fångsterna. Framförallt i sjöns norra del finns fina gäddfiskeplatser och spinnfiske brukar vara den bästa metoden för att komma i kontakt med Värmens gäddor. Mete efter abborre med betesfisk eller mask kan vara mycket bra sommartid.

Köp av fiskekort berättigar även fiske i Lilla Värmen, lokaliserad väster om Stora Värmen och förbunden till denna genom ett sund.

 

 

 

 

 

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 18 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Siklöja


Rikligt

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Lake


Vanlig

Sutare


Vanlig

Bergsimpa


Normalt

Sik


Lite
 

Värmens FVO

Vi vill att fisket i sjön ska vara givande och bra. Iordningställda risvasar som ger bra resultat på fisket. Även att yngre fiskare får en fin och bra hobby.

Organisationsnummer: 642313-3112

Kundnummer: 283, Område: 244.
  

Fiskeområden i närheten av Värmens FVO

Lammen
Allgunnen (Sävsjö)
Hillen och Rydsjön
Allsarpasjön, Brohultssjön & Mossjön
Norrsjön, Sörsjön, Degerå

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.