Stråkens FVOF (Kronobergs län)

 

Stråkens FVOF ( Kronobergs län)

  Kronobergs län / Växjö kommun.

Ingår i Mörrumsåns vattensystem, Norra delen av sjön består mest av sand och dybotten, medan södra delen är mycket stenig med en del djuphålor.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.

Fiskarter


Gös


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Ål


Lite

Karp


Lite

Sik


Sällsynt

Sutare


Sällsynt

Siklöja


Sällsynt
 

Stråkens FVOF (Kronobergs län)

Samordna fiskets bedrivande och fiskevården, samt främja fiskerättshavarnas intressen. Fiskerätt avses skall upplåtas till allmänheten.

Organisationsnummer: 664231-70841

Kundnummer: 639, Område: 599.

Kontaktpersoner

Dan Tenggren
0705 - 56 20 30

 

Båthyra

SvenAne Carlson

0702637436  
  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Stråkens FVOF (Kronobergs län)

Lammen
Dansjön-Furen
Stora Värmen och Lilla Värmen
Allgunnen (Sävsjö)
Spånen

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.