Åreda-Vikasjöns FVOF

  • Vikasjön från norra stranden
  • Vikasjön norra stranden
  • Vikasjön från södra stranden vid båtramp
 

Åredasjön, Vikasjön m fl vatten

  Kronobergs län / Växjö kommun.

Fiskevårdsområdets sjöar är belägna ca 15 km från Växjö, Åredasjön, Vikasjön, Stora Hacksjön och Skirsjön.

Storlekar 60-130ha, typisk vattenkvalitet för skogssjöar i området, med humusrika vatten. Djupet oftast under 3 m, enstaka djuphålor 6-8 m. Sjöarnas omgivningar och stränder är i största utsträckning opåverkade av byggnation eller jordbruk. Inga utsläpp från samhällen eller industrier förekommer. Stränderna är omväxlande låglänta, svårtillgängliga och sluttande berg och skogsområden. I stor utsträckning mjuka bottnar men även steniga områden och hårdbotten finns.

Fiskförekomsten är av de vanliga insjöarterna. På 1950-talet gjordes insättning av sutare och ål, åtminstone i Vikasjön, enstaka exemplar finns fortfarande. 

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Ruda


Vanlig

Björkna


Normalt

Sutare


Sällsynt
 

Åreda-Vikasjöns FVOF

Åreda/Vikasjöns fvo finns för att underlätta medlemmarnas samarbete i vatten- och fiskevårdsfrågor.

Samarbetet ger också möjligheter att erbjuda kortfiske till intresserade. En sådan styrd verksamhet inleddes redan på 1940-talet.

Organisationsnummer: 202100-2296*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 3099, Område: 3107.

Kontaktpersoner

Åredasjön:
Kaj Sunesson 070-5774403
Magnus Braun 070-8776614

Vikasjön:
Niklas Johansson 072-2447835

Stora Hacksjön & Skirsjön:
Leif Sunesson 070-9791050 

 


  

Fiskeområden i närheten av Åreda-Vikasjöns FVOF

Årydsjön
Toftasjön, Yasjön, Skirsjön
Innaren
Växjösjön, Södra Bergundasjön, Trummen mfl
Helgasjön Växjö

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.