Innarens FVOF

 

Innaren

  Kronobergs län / Växjö kommun.

Välkommen att fiska och uppleva en fantastisk sjö med ett fint och klart vatten och med skogsklädda åsar i horisonten. Här hittar du ett bra bestånd av grov abborre och naturligtvis också de vanligaste sötvattenfiskarna. Det har även rapporterats förekomst av mal.

Innaren har en vattenyta av 1600 ha och har ett vattendjup på 19 m. 

Tillflödet sker i allt väsentligt från skogsmark och genom Areström i öster. Här hittar du också rastplatsen vid väg 23 med Cafiket som har öppet sommartid. Utloppet till Helgasjön sker i västra delen genom Rottneån. 

Bästa möjligheten att lägga i din båt hittar du vid Rottne badplats, Berget, eller vid badplatsen i Brittatorp. 

Ön Arnö ligger i östra delen och är väl värt ett besök. Växjö Stift har uppfört ett fågeltorn på den norra spetsen där man kan sitta och spana efter fiskljuse och lärkfalk. Storlom häckar också i sjön och som genom sitt läte ger en speciell karaktär av ödemarksstämning åt sjön.

Enkla grillplatser hittar du på Kalvö och på Slättö. 

Tag med dig från Innaren finfina abborrar och en minnesvärd naturupplevelse. 

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.
 Endast i sällskap med målsman/vuxen

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Rikligt

Braxen


Normalt

Sik


Normalt

Siklöja


Normalt

Lake


Lite

Sutare


Lite

Ål


Lite

Mal


Lite
 

Innarens FVOF

Innarens FVOF förvaltar fisket i hela Innaren.

Vårt långsiktiga mål är att etablera en fiskväg mellan Helgasjön och Innaren, bevara ett unikt abborrbestånd samt vara en referenssjö utan gös till skydd för abborrbeståndet.

Organisationsnummer: 202100-2296*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 626, Område: 586.

Kontaktpersoner

Johan Svensson
070 - 661 41 37

   
  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Innarens FVOF

Sörabysjön
Åredasjön, Vikasjön m fl vatten
Toftasjön, Yasjön, Skirsjön
Öjaren, Byasjön, Skärsjön och Bastesjöns FVO
Helgasjön Växjö

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.