Linnebjörkesjöns FVOF

  • Självreglerande stämme vi utloppet
 

Linnebjörkesjön

  Kronobergs län / Växjö kommun.

Linnebjörkesjön är en relativt grund sjö och med medeldjup på ca 1,6 meter, maxdjup på 4,5 meter, ca 4km lång och 2km bred.

Bottnen är bitvis ganska stenig, men det finns även partier med gräsväxt, grusbotten och dybotten. Det finns ganska många stenigare områden där många fiskar trivs, man får dock vara rädd om båten vid lågvatten. 

Vattnet i sjön är lite mörkare som beror på utfällning av humus från de omkringliggande flymarkerna, ph-värdet är bra och stabilt, vattensystemet kalkas återkommande både upp och nerströms. Bli inte förvånade om ni ser en älg simma över sjön! I sjön finns ett flertal öar av varierande storlek, visa hänsyn till fågellivet där! 

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Sutare


Lite
 

Linnebjörkesjöns FVOF

Föreningen bildades år 1977 och utgör en sammanslutning av samtliga ägare av fiske och fiskerättsinnehavare inom byarna Linnebjörke och Näsby. Fiskevårdsområdet skall ha som syfte att främja all form av fiske och sköta fiskevård inom de berörda vattenområden som tillhör Linnebjörkesjön.

Vi har under åren sedan dess verkat för att hålla sjön vid god hälsa och fisket intressant. Vid ett par tillfällen har det planterats in fisk, t.ex. ål och kräftor för att försöka öka mångfalden i sjön. För att få ihop kapital till dessa åtaganden har föreningen under åren sålt fiskekort.

Organisationsnummer: 829502-9485

Kundnummer: 649, Område: 609.

Kontaktpersoner

Torbjörn Carlsson
073 - 073 66 96

Holger Linnebjörke
070 - 317 11 82  
  

Filer för nedladdning


Karta

Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Linnebjörkesjöns FVOF

Lenhovdasjön
Sandsjön (Uppvidinge)
Hjärtasjön, Skärsjön, Kroksjön mfl
Änghultasjön
Alstern, Sjöasjö

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.