Mete Översikt


Mete

En rolig och populär metod för alla åldrar.

Beskrivning (Grunderna)

Frågar du valfri fiskare hur han kom in i fisket så kommer säkerligen många svara att de satt som liten och tittade på ett flöte som guppade på vattenytan.Metet är onekligen väldigt populärt, och kul.
Som med alla andra metoder så finns det olika grenar. De vanligaste "grenarna" inom metet är mete med ett metspö och ett frigolitflöte, kastmete, och det lite mer avancerade så kallade specimen-metet.Mete med metspö och flöte behöver ingen närmare presentation. Det är väldigt simpelt. Man riggar med ett flöte (som fungerar som en nappindikator), samt en lina under flötet med en krok i ändan. På kroken sätter man sedan något som fisken tros gilla, oftast mask. För att få ner betet under vattnet brukar man även fästa blyhagel på linan ca 1 dm från kroken.Kastmetet skiljer sig inte särskilt mycket från det vanliga med ett metspö. Skillnaden är att med denna metod så kan man komma ut längre. Istället för att använda ett metspö så använder man ett spinnspö och en rulle, vanligtvis en haspelrulle. Flötet man använder väger också mer så att man får tyngden för att kasta ut. Det finns olika slags flöten, men en vanlig variant är en "ihålig boll" som man kan fylla på med vatten, i och med att man kan fylla den med vatten så kan man reglera kastvikten.
Utöver detta så är det samma princip som det vanliga metet med metspö.Specimenmetet är mer komplicerat. Det som skiljer är att man inom specimen-metet koncentrar sig på att fånga mycket stora exemplar av vissa arter. De arter som är viktigast (högst status) inom specimen-fisket är bl.a. karp, braxen, sutare, ruda, sarv och ål. Det finns många fiskare i Europa och Sverige som bara specimen- metar.

Fisket går till så att man antingen fiskar med flöte, eller bottenmetar. Specimenfisket är en riktigt materialsport, oftast så använder man sig av flera spön, man använder olika slags indikatorer monterade på spöna, man har specialla spöställ, och till och med speciella tält och stolar. Endast de med riktigt bra tålamod ger sig in i specimen-metet!

Utrustning

 Din varukorg är tom.