Helige Å FVOF

Helige Å m fl vatten

Teckenförklaring för kartan
  Kronobergs län / Växjö och Alvesta kommun.

 Kartpunkter

 Gränsmarkering Väster

Gräns vid elledning. Väster om markeringen är fiskeförbjudet.

 Gränsmarkering Öster

Öster om markeringen är det inte tillåtet att fiska.

 Gränsmarkering fiskeförbud

Fiskeförbud söder ut till nästa gränsmarkering.

 Gränsmarkering fiskeförbud ån Södra

Fiskegräns södra. Fiskeförbud gäller norr om markeringen till nästa markering.

 Gränsmarkering till ån

Fiskeförbud i ån.

 Gränsmarkering ån norra

Fiskeförbjudet i ån söder om Järnvägsbron.

 Tillgänglighetsanpassad brygga

Tillgänglighetsanpassad brygga.

 Båtiläggning söder om badplatsen

 Fiskebrygga

 Tillåtet fiske område A

 Tillåtet fiske område B

 Tillåtet fiske område C

 Tillåtet fiske enbart för juniorer

 Tillåtet fiske område D (ENDAST METE)

Fiskeområden i närheten av Helige Å FVOF

Madsjöns
Spånen
Salen m fl vatten
Dansjön-Furen
Vederslövssjön
Växjösjön, Södra Bergundasjön, Trummen mfl
Helgasjön Växjö

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.