Helige Å FVOF

Helige Å m fl vatten

Map legend
  Kronobergs län / Växjö and Alvesta municipality.

 Map points

 Gränsmarkering Väster

Gräns vid elledning. Väster om markeringen är fiskeförbjudet.

 Gränsmarkering Öster

Öster om markeringen är det inte tillåtet att fiska.

 Gränsmarkering fiskeförbud

Fiskeförbud söder ut till nästa gränsmarkering.

 Gränsmarkering fiskeförbud ån Södra

Fiskegräns södra. Fiskeförbud gäller norr om markeringen till nästa markering.

 Gränsmarkering till ån

Fiskeförbud i ån.

 Gränsmarkering ån norra

Fiskeförbjudet i ån söder om Järnvägsbron.

 Tillgänglighetsanpassad brygga

Tillgänglighetsanpassad brygga.

 Båtiläggning söder om badplatsen

 Fiskebrygga

 Tillåtet fiske område A

 Tillåtet fiske område B

 Tillåtet fiske område C

 Tillåtet fiske enbart för juniorer

 Tillåtet fiske område D (ENDAST METE)

 Vacation cottages

 Cottage - Holiday house in Grimslöv/Alvesta, Sweden with sauna

Fishing areas nearby Helige Å FVOF

Madsjöns
Spånen
Salen m fl vatten
Dansjön-Furen
Vederslövssjön
Växjösjön, Södra Bergundasjön, Trummen mfl
Helgasjön Växjö

Affiliated fishing areas in Kronobergs län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.