Hängasjöns FVOF

 

Hängasjön

  Kronobergs län / Ljungby och Älmhult kommun.

Hängasjön är beläget på gränsen mellan Ljungby och Älmhults kommuner i Kronobergs län. Hängasjön har en yta på 415 ha, max djup på 20 meter och ett medeldjup på 3,5 meter.

Hängasjön är en artrik sjö med ett flertal arter såsom abborre, benlöja, björkna, braxen, faren, gers, gädda, gös, lake, mört, siklöja samt ål. Inplantering av gös under de senaste årtionderna har gett ett lyckat resultat och gjort att gösfisket i Hängasjön har blivit populärt bland sport och fritidsfiskare. Gösen har minskat mycket de senaste åren mycket beroende på stort fisketryck.

OBS! Ny rekommendation minimimått gös 45 cm och maximått 65 cm.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Endast 2 spö per fiskare och endast död betesfisk får användas.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Gärs


Normalt

Faren


Normalt

Björkna


Normalt

Gös


Lite

Lake


Lite

Sutare


Lite

Ål


Lite
 

Hängasjöns FVOF

Hängasjöns FVOF är en aktiv förening som använder intäkter från fiskekortsförsäljningen till åtgärder såsom inplantering av fisk och iordningställande av vasar etc.får ej lov av länstyrelsen att sätta ut mer gös !! så var noga med att släppa tillbaks de under 40 cm och de över 65 cm annars försvinner nog gösen 

Under de senaste årtionderna har det planterats in gös i sjön. Det har nyligen gjorts en plats för isättning av båtar.

Organisationsnummer: 802600-3775

Kundnummer: 201, Område: 164.

Kontaktpersoner

Ordförande
Jacob Malmros
Askenäs Säteri 14
343 97 Älmhult
0709 - 33 72 44

Fisketillsyningsman + sekreterare
Georg Schleuss
Askenäs lilla Askenäs 1
34397 Älmhult
0706 - 17 41 84
 

Kassör
Bengt Göransson
Fagerhult 15
34397 Älmhult
0702 - 58 96 45  
  

Fiskeområden i närheten av Hängasjöns FVOF

Tuvesjön, Enasjön
Lagan och Trarydsdammen
Gustavsfors, Delary Dammsjö
Helge Å (Ryfors-Hästberga damm)
Bolmåns FVOF

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.