Lagan FVOF (Hamneda-Traryd)

 

Lagan och Trarydsdammen

  Kronobergs län / Ljungby och Markaryd Kommun.

Vårt vackra ca två mil långa vatten kan sägas vara indelat i tre olika förutsättningsområden.

I norr rinner vattnet fort över hårda och steniga bottnar. Här trivs både öring och regnbåge samt allas vår gädda. Då denna del är lite svårtillgänglig är därför tillgången på grov fisk stor här.

Vattnet övergår sedan i en underskön stilla flytande å med lite mjukare botten. Här lever sedvanliga arter i stort antal. God tillgång på gös i åns flertal "djuphål", gädda och aborre håller sig i huvudsak till de grundare delarna.

I söder, vid "Flobodaforsen" rinner nu ån ut i Trarydsdammen. Ett sex kilometer långt vattenmagasin, bildat 1946 då kraftverksdammen i Traryd stod färdig. Magasinet bjuder på alla typer av bottenförhållanden och djupvariation, allt från stöveldjup ner till nära tjugo meter där vattnet är som djupast. Alla vattnets förekommande arter går att finna här i söder. Rapporter om grova fångster är vanliga.

Välkomna!


Fiskarter


Abborre

Vanlig

Gädda

Vanlig

Gös

Vanlig

Öring

Vanlig

Regnbåge

Vanlig

Gärs

Vanlig

Mört

Normalt

Braxen

Normalt

Ruda

Normalt

Id

Normalt

Sarv

Normalt

Lake

Lite

Ål

Lite

Mal

Lite
 

Lagan FVOF (Hamneda-Traryd)

1988 skapades fiskevårdsområdet. Flera hundra fiskerättsinnehavare upplät fiskeskötseln till den nya föreningen.
Styrelsen kallar till offentligt årsmöte varje vår genom annonsering i den lokala tidningen.

Kundnummer: 646, Område: 606.

Kontaktpersoner

Sven Jansson:  
  

Fiskeområden i närheten av Lagan FVOF (Hamneda-Traryd)

Exen, Bolmån
Bolmåns FVOF
Hängasjön
Hammarsjön, Lagaån
Kösen

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.