Hängasjöns FVOF

 

Hängasjön

  Kronobergs län / Ljungby and Älmhult Municipality.

Hängasjön är beläget på gränsen mellan Ljungby och Älmhults kommuner i Kronobergs län. Hängasjön har en yta på 415 ha, max djup på 20 meter och ett medeldjup på 3,5 meter.

Hängasjön är en artrik sjö med ett flertal arter såsom abborre, benlöja, björkna, braxen, faren, gers, gädda, gös, lake, mört, siklöja samt ål. Inplantering av gös under de senaste årtionderna har gett ett lyckat resultat och gjort att gösfisket i Hängasjön har blivit populärt bland sport och fritidsfiskare. Gösen har minskat mycket de senaste åren mycket beroende på stort fisketryck.

OBS! Ny rekommendation minimimått gös 45 cm och maximått 65 cm.

Det går att hyra båt, båtramp finns och det finns även badplatser kring sjön.


Fish species


Pike

Plentiful

Perch

Common

Zander

Common

Roach

Normal

Ruffe

Normal

Zope

Normal

Eel

Few
 

Org ID: 201, Area 164

Hängasjöns FVOF

Hängasjöns FVOF är en aktiv förening som använder intäkter från fiskekortsförsäljningen till åtgärder såsom inplantering av fisk och iordningställande av vasar etc.

Under de senaste årtionderna har det planterats in gös i sjön. Det har nyligen gjorts en plats för isättning av båtar.


Contact persons

Ordfrande
Johannes Jonasson
Hyltkra 5
34013 Hamneda
Mobilnr: 0706451367
E-post:

Fisketillsyningsman + sekreterare
Georg Schleuss
Askens lilla Askens 1
34397 lmhult
Mobilnr: 0706174184
E-post:Click to show email address!" target="_blank">

Kassr
Bengt Gransson
Fagerhult 15
34397 lmhult
Mobilnr: 0702589645
E-post:  
  

Fishing areas nearby Hängasjöns FVOF

Lagan och Trarydsdammen
Gustavsfors & Delary Dammsjö.
Helge Å (Ryfors-Hästberga damm)
Bolmåns FVOF
Exen, Bolmån

Affiliated fishing areas in Kronobergs län
 Your cart is empty.