Össjasjöns FVOF

 

Össjöasjön, Gummestasjön, Hampsjön

  Kronobergs län / Ljungby kommun.

Össsjöasjön är en liten örik lövskogskransad insjö i sydvästra delarna av Torpa och Vrå socknar i Kronobergs län. Dess areal är omkring 65 hekter men ytan var något större före utdikningsförsöket vid 1800-talets mitt. Djupet är inte imponerande, men uppgår på sina ställen till 3 och 3,5 meter. Namnet Össjöasjön är troligen en förändring och förlängning av benämningen Öasjön, dvs sjön med ett flertal öar. Detta namn förekommer på andra platser i landet. Av Öasjön blev Össjön, varav uppstod gårds- och byanamnet Össjöa och sedan därav Össjöasjön. Fiskerätten i sjön tillhör fastighetsägare i byarna Össjöa, Össjöhult och Mosslunda.

Området består av Össjöasjön, Össjöas del av Bäjseltasjön, Gummestasjön, Hampsjön, Össjabäcken och Gummestabäcken.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Mört


Normalt

Sutare


Sällsynt
 

Össjasjöns FVOF

Össjasjöns fiskevårdsområde bildades 2008 efter det att sjön tidigare sedan 1979 hade tillhört Vänneåns fiskevårdsområde. Innan dess hade Össjasjöns fiskevårdsförening bildats 1936.

Gädda abborre och mört är det som fiskas i Össjöasjön, Gummestasjön och Hampsjön.

Organisationsnummer: 802442-8255

Kundnummer: 635, Område: 595.

Kontaktpersoner

Börje Gudmundsson
Össjöa Värabacken
287 93 Strömnäsbruk
Tel. 035-811 38
  
  

Filer för nedladdning


Karta för fiskekortsförsäljning

Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Össjasjöns FVOF

Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön
Sunnedamm
Krokån
Torpa FVO (Mäen, Skärsjön, mfl)
Torserydssjön

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.