Sunnedamms Sportfiske

 

Sunnedamm

  Hallands län / Laholm kommun.

Fisket Sunnedamms Sportfiske erbjuder tre olika fiskealternativ på en yta av cirka 5 hektar: dels en artificiellt framställd strömsträcka på cirka 300 meter, dels en 1,5 hektar stor damm med ett medeldjup på 2 meter och dels en privat flugfiskesträcka i Vänneån (ena stranden) på cirka 0,5 km.

Fiskesäsongen sträcker sig från islossning till isläggning. Vid dagskort är fiske tillåtet från ”solen upp” till ”solen ner”. Vattentillförseln kommer från Vänneån och genomströmningen är god, vilket inte bara sörjer för god vattenkvalitet och ekologisk mångfald utan även bidrar till ett för flugfiskaren omväxlande fiskevatten. Bl.a. kläcker här den mäktiga åsandsländan. Utöver det ses ofta gul forsslända och stundtals väldiga mängder nattsländor i varierande storlekar, liksom jungfru-, troll- och flicksländor, fjädermygg samt alla tänkbara landinsekter.

Vi strävar efter att vår inplanteringsfisk ska kunna jämföras med den vilda ädelfisk, som vår hobby har sitt ursprung i. Med andra ord: en fisk odlad på ett varsamt vis och som är uppfödd med återhållsam utfodring och med väl tilltaget utrymme i bassängerna. Vi strävar efter ett viktmässigt varierat bestånd med hela fenor. De flesta individerna väger mellan 1 och 4 kilo, när de planteras ut. Vattnets karaktär i kombination med ett rikt insektsliv gör att fisken är extremt vakvillig. 

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

Fiskarter


Regnbåge


Rikligt

Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Öring


Normalt

Mört


Lite

Sutare


Lite
 

Sunnedamms Sportfiske

Anläggningen har funnits sedan 2009 och syftet är att erbjuda flugfiskare ett attraktivt fiske efter grov regnbåge och öring.

Här finns enklare övernattningsmöjligheter i stugor vid vattnet.

Organisationsnummer: 731203-3512

Kundnummer: 1166, Område: 1128.

Kontaktpersoner

Martin Ahlström
0707 - 92 82 58  

Fiskeområden i närheten av Sunnedamms Sportfiske

Össjöasjön, Gummestasjön, Hampsjön
Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön
Lägerplatser Lagaleden (Markaryd)
Lagan, Lokasjön, Getesjön m fl vatten
Krokån

Anslutna fiskeområden i Hallands län
 Din varukorg är tom.