Hallands län

 • Nydala Kvarn
 • Vänneåns FVO
 • Unnens FVOF
 • Fegens FVOF
 • Fylleåns FVOF
 • Östra Frölunda-Mårdaklevs FVO
 • Viskan Samfällighetsförening TVV
 • Bolmens FVOF
 • Hornsjöarnas FVO
 • Smedjeåns FVOF
 • Tjärnesjöns FVOF
 • Laholms Laxfiske
 • Centralhalländska FVOF
 • Löftaåns FVF
 • Lagan-Hjörneredssjöarnas FVOF
 • Yasjöns och Nejsjöns FVOF
 • Åkulla FVOF
 • Destination Falkenberg AB
 • Gudmundaredsjöns FVO
 • Ätrans Nedre FVOF
 • Stora Nedens FVF
 • Svarten m.fl sjöars FVO
 • Falkenbergs sportfiskeklubb
 • Ingsjöarna & Oxsjöns FVO

 
Halland är ett kustlandskap i sydvästra Sverige.
Landskapet gränsar mot Skåne, Småland och Västergötland.Naturen som Halland erbjuder är en mycket vacker och varierande natur med stora bokskogar i söder och väster samt stora barrskogar i öster och norr. Det finns även massvis av stränder, skog, kullar, slätter, jordbruk, barrskog, blandskog, lövskog och våtmarker. För att inte tala om den vackra Skärgården.De största och mest kända vattendragen är Viskan, Ätran, Nissan och Lagan.
Fisket i Halland bjuder på allt från Laxfiske, Havsfiske, Put&Take, fiske i små till stora sjöar och fiske i stora samt små strömmande vattendrag.Ån Lagan har ett av det bästa lax- och havsöringsfisket och ån Ätran är det klassiska laxvattnet.

Fiskeområden i Hallands län

  Ätran
  Bolmens FVOF
  Centralhalländska FVOF
  Falkenbergs Laxfiske
I området finns tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, kontakta Falkenbergs Laxfiske.
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Falkenbergs sportfiskeklubb
  Fegens FVOF
  Fylleåns FVOF
  Färgensjöarnas FVO (Halland)
  Gudmundaredsjöns FVO
  Hornsjöarnas FVO
  Högvadsåns Nedre FVOF
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Ingsjöarna & Oxsjöns FVO
  Lagan-Hjörneredssjöarnas FVOF
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Laholms Laxfiske
I området finns tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, kontakta Laholms Laxfiske.

  Löftaåns FVF (Lillesjön )
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Löftaåns FVF (Löftaån)
  Simlångdalens FVOF
  Smedjeåns FVOF
  Stora Nedens FVF
  Svarten m.fl sjöars FVO
  Tjärnesjöns FVOF
  Torvsjöns FVOF (Halmstad) (Toftasjön)
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Torvsjöns FVOF (Halmstad) (Torvsjön)
  Unnens FVOF
  Viskan Samfällighetsförening TVV
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Vänneåns FVO
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Yasjöns och Nejsjöns FVOF
  Åkulla FVOF
I området finns tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, kontakta Åkulla FVOF.

  Ätrans Nedre FVOF
  Östra Frölunda-Mårdaklevs FVO
 Här säljer vi fiskekort online!Här säljer vi ej fiskekort än

Fiskerapporter

Senaste fiskerapporterna 
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se