Lygnernregionens FVOF

 

Lygnern

  Hallands län och Västra Götalands län / Härryda, Kungsbacka och Mark kommun.

Sjön Lygnern ligger i Norra Halland och Marks kommun. Sjön är 20 km lång och ca 2,5 km bred och på sitt djupaste ställe mäter den 50 meter. Sjön påminner i många avseenden om Vättern med djupt vatten, branta stränder och ett lynnigt beteende vid ostadiga väderförhållanden. Den är känd för sitt goda gäddfiske och unika öringstam.

Lygnerns öringstam har varit hotad av bl.a. kraftverksutbyggnad och försurning i tillrinnande vattendrag. Idag är öringbeståndet, tack vare omfattande kalkningar och ett idogt fiskevårdsarbete, på väg uppåt. Beståndet som finns i sjön är genuint och naturligt reproducerande. Medelstorleken på en öring från Lygnern är runt 1,5 kg med fiskar uppåt 7 kg förekommer. Andra arter att nämna är sik, abborre, ål, braxen och nors.

I Lygnern fiskar man helst från båt, men det finns på flera platser även goda möjligheter att fiska främst öring från land. Lygnern avvattnas via Sundsjön ut till havet, genom Rolfsån, som mynnar i Kungsbackafjorden.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Ungdomar under 15 år fiskar gratis på samma villkor som fiskekortsköpare.

Fiskarter


Gädda


Rikligt

Mört


Rikligt

Abborre


Vanlig

Öring


Vanlig

Nors


Vanlig

Braxen


Normalt

Sutare


Normalt

Lax


Lite

Sik


Lite

Id


Lite

Sarv


Lite

Ål


Lite

Gärs


Lite

Asp


Lite
 

Lygnernregionens FVOF

Lygnernregionens FVOF arbetar för ett hållbart fiske och en god fiskevård.

Organisationsnummer: 802600-5135

Kundnummer: 430, Område: 389.

Kontaktpersoner

Patrik Bramfors
070-5542941

Bengt Robertsson
070-3139139

Magnus Terner
070-3999930


  

Filer för nedladdning


convert-jpg-to-pdf.net_2015-02-25_09-53-31.pdf

Fiskeområden i närheten av Lygnernregionens FVOF

Ingsjöarna & Oxsjön
Stora och lilla Hornsjön (Horredssjön), Helsjön mfl
Lillesjön
Löftaån
Storån Övre FVOF

Anslutna fiskeområden i Hallands län

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.