Lygnernregionens FVOF

 

Lygnern

  Västra Götalands län och Västra Götalands län / Mark och Kungsbacka Kommun.

Sjön Lygnern ligger i Norra Halland och Marks kommun. Sjön är 20 km lång och ca 2,5 km bred och på sitt djupaste ställe mäter den 50 meter. Sjön påminner i många avseenden om Vättern med djupt vatten, branta stränder och ett lynnigt beteende vid ostadiga väderförhållanden. Den är känd för sitt goda gäddfiske och unika öringstam.

Lygnerns öringstam har varit hotad av bl.a. kraftverksutbyggnad och försurning i tillrinnande vattendrag. Idag är öringbeståndet, tack vare omfattande kalkningar och ett idogt fiskevårdsarbete, på väg uppåt. Beståndet som finns i sjön är genuint och naturligt reproducerande. Medelstorleken på en öring från Lygnern är runt 1,5 kg med fiskar uppåt 7 kg förekommer. Andra arter att nämna är sik, abborre, ål, braxen och nors.

I Lygnern fiskar man helst från båt, men det finns på flera platser även goda möjligheter att fiska främst öring från land. Lygnern avvattnas via Sundsjön ut till havet, genom Rolfsån, som mynnar i Kungsbackafjorden.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år. (Speciella regler eller undantag kan förekomma, Läs mer...)

Fiskarter


Gädda

Rikligt

Mört

Rikligt

Abborre

Vanlig

Öring

Vanlig

Nors

Vanlig

Braxen

Normalt

Sutare

Normalt

Lax

Lite

Sik

Lite

Id

Lite

Sarv

Lite

Ål

Lite

Gärs

Lite

Asp

Lite
 

Lygnernregionens FVOF

Lygnernregionens FVOF arbetar för ett hållbart fiske och en god fiskevård.

Kundnummer: 430, Område: 389.

Kontaktpersoner

Patrik Bramfors:
070-5542941

Bengt Robertsson:
070-3139139


  

Filer för nedladdning


convert-jpg-to-pdf.net_2015-02-25_09-53-31.pdf

Fiskeområden i närheten av Lygnernregionens FVOF

Ingsjöarna & Oxsjön
Stora och lilla Hornsjön (Horredssjön), Helsjön mfl
Löftaån
Lillesjön
Viskan (Kullagård, Åsbro)

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.