Hornsjöarnas FVO

 

Stora och lilla Hornsjön (Horredssjön), Helsjön mfl

  Västra Götalands län och Hallands län / Mark och Kungsbacka kommun.

Utanför Horred mellan Kinna och Varberg ligger ett tiotal sjöar som ingår i Hornsjöarnas fiskevårdsområde varav Stora Hornsjön står för det mesta fisket.

Stora Hornsjön har ett maximalt djup på cirka 50 meter och stor utbredning. Här har för några år sedan planterats ut fisk. Lilla Hornsjön är lätt att fiska i. Trots igenväxning runt kanterna finns det flera bra platser från land att fiska på. Hellesjön i Helsjön är också en djup sjö med stora abborrar. Hornån som rinner ut i Viskan innehåller öring. Dämmet vid Vasse hindrar vandring upp i sjöarna.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Nors


Normalt

Sarv


Normalt

Sutare


Normalt

Lake


Sällsynt

Ål


Sällsynt

Fredad
 

Hornsjöarnas FVO

En förening som har hand om fiske, tillsyn och upprustning av ca 10 sjöar med säte i Marks Kommun.

Organisationsnummer: 849400-5815

Kundnummer: 480, Område: 440.

Kontaktpersoner

Elias Johansson

0704 - 50 07 18
  
  

Fiskeområden i närheten av Hornsjöarnas FVO

Löftaån
Lillesjön
Lygnern
Viskan (Kullagård, Åsbro)
Tolkens Marks FVOF Mark Tolken

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län

Anslutna fiskeområden i Hallands län
 Din varukorg är tom.