Torstorp-Vallby-Veddige samfällighetsförening

 

Viskan (Kullagård, Åsbro)

  Hallands län / Varberg kommun.

Red vent syndrome (RVS)

Lax är en av de fiskarter som kan agera som mellanvärd för spiralmasken, Anisakis simplex.

Fisket vid Kullagård, Högaström och Åsbro sträcker sig från Kullagårdsbron i Veddige till strax väster om Åsbro i Derome.

Fisket bedrivs med alla typer av redskap, spinnfiske, mete och flugfiske. Medelvikten på fångsterna ligger på mellan 4-5 kg och det är inte ovanligt att det fångar lax på +10 kg varje år. Säsongens höjdpunkt är i juni och juli då de största laxarna oftast landas, under augusti och september stiger den sk ”grilsen”.

På fiskeplatserna Kullagård och Åsbro finns tillrättalagt grillplats och på Kullagård finns ett vindskjul.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Mört


Vanlig

Lax


Vanlig

Under säsong

Id


Vanlig

Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Havsöring


Normalt

Under säsong

Ål


Lite

Färna


Lite

Öring


Sällsynt

Regnbåge


Sällsynt

Lake


Sällsynt
 

Torstorp-Vallby-Veddige samfällighetsförening

Föreningen skall bedriva fiskevårdsfrämjande åtgärder av olika slag. Man skall arbeta för att uppvandring av fisk och fortplantning i Viskan förbättras. Man skall skapa ett attraktivt fiske för allmänheten där framförallt ungdomars intresse för sportfiske förstärks.

Organisationsnummer: 716442-1112

Kundnummer: 216, Område: 176.

Kontaktpersoner

TVV Samfällighetsförening   
  

Fiskeområden i närheten av Torstorp-Vallby-Veddige samfällighetsförening

Lillesjön
Löftaån
Stora och lilla Hornsjön (Horredssjön), Helsjön mfl
Lygnern
Stora Neden, Furesjön, Gällarpesjön samt Gällsjön

Anslutna fiskeområden i Hallands län
 Din varukorg är tom.