Tolkens i Marks FVOF

 

Tolkens Marks FVOF Mark Tolken

  Västra Götalands län / Mark kommun.

Tolken är en sjö som sträcker sig från Torestorp i Marks kommun ner till Kungsäter i Varbergs kommun. Sjön har ett varierande vattendjup med alltifrån grunda vikar ner till djup om 30m Sjöns nord östra del har ett rikt fågelliv med mycket sjöfåglar som häckar på våren.
Båtramp med stor parkering finns vid Hjortnäs 'festplats.
Sjön har många bra sten belagda platser med fina bad och tilläggsmöjligheter. Tolken är en central sjö som ingår i ett fiskevårds projekt tillsammans med kringliggande Fvon, där projektet går ut på att få tillbaka den havsvandrande öringen i sjöarna med fria vandringshinder från viskan och upp i vårt vattensystem.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Samma regler som för ord fiskekort.

Fiskarter


Mört


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Gös


Vanlig

Braxen


Vanlig

Ruda


Vanlig

Lake


Normalt

Björkna


Normalt

Nors


Lite

Sutare


Lite

Gärs


Lite

Öring


Sällsynt

Sik


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Tolkens i Marks FVOF

Föreningens syfte är att
* Ta tillvara på vattenägarnas intresse.
* Se till att ett hållbart fiske bedrivs.
* Att i första hand se till fiskens välmående och vårda de arter som finns i sjön.
* Att tillhandahålla fiskekort till allmänheten.

Organisationsnummer: 802600-7792

Kundnummer: 537, Område: 497.

Kontaktpersoner

Simon Svensson

0722 - 38 63 23  
  

Fiskeområden i närheten av Tolkens i Marks FVOF

Öresjöarnas FVOF Västra och Östra Öresjön
Gudmundaredsjön
Kinnaborgs
Öxabäcks FVOF
Töresjö, Övre Sjön, Stora Kroksjön m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.