Lygnernregionens FVOF

 

Lygnern

  Västra Götalands län und Västra Götalands län / Mark und Kungsbacka Gemeinde.

Sjön Lygnern ligger i Norra Halland och Marks kommun. Sjön är 20 km lång och ca 2,5 km bred och på sitt djupaste ställe mäter den 50 meter. Sjön påminner i många avseenden om Vättern med djupt vatten, branta stränder och ett lynnigt beteende vid ostadiga väderförhållanden. Den är känd för sitt goda gäddfiske och unika öringstam.

Lygnerns öringstam har varit hotad av bl.a. kraftverksutbyggnad och försurning i tillrinnande vattendrag. Idag är öringbeståndet, tack vare omfattande kalkningar och ett idogt fiskevårdsarbete, på väg uppåt. Beståndet som finns i sjön är genuint och naturligt reproducerande. Medelstorleken på en öring från Lygnern är runt 1,5 kg med fiskar uppåt 7 kg förekommer. Andra arter att nämna är sik, abborre, ål, braxen och nors.

I Lygnern fiskar man helst från båt, men det finns på flera platser även goda möjligheter att fiska främst öring från land. Lygnern avvattnas via Sundsjön ut till havet, genom Rolfsån, som mynnar i Kungsbackafjorden.


Spezies


Hecht

Reichlich

Plötze

Reichlich

Barsch

Verbreitet

Forelle

Verbreitet

Stinte

Verbreitet

Brasse

Normal

Schleie

Normal

Lachs

Wenig

Lavaret

Wenig

Aland

Wenig

Aal

Wenig

Rapfen

Wenig

Güster

Wenig
 

Org ID: 430, Area 389

Lygnernregionens FVOF

Lygnernregionens FVOF arbetar för ett hållbart fiske och en god fiskevård.


Kontakt

Patrik Bramfors:
070-5542941

Bengt Robertsson:
070-3139139


  

Angelgewässer in der umgebung

Ingsjöarna & Oxsjön
Stora och lilla Hornsjön (Horredssjön), Helsjön mfl
Löftaån
Lillesjön
Viskan (Kullagård, Åsbro)

iFiskes verbundenen Gebiete in Västra Götalands län

iFiskes verbundenen Gebiete in Västra Götalands län
 Warenkorb ist leer.

http://reservdelar24.se

458700
Angelkarten ausgestellt
57300
Fänge
663
Gewässer