Ätrans Nedre FVOF

 
  Hallands län / Falkenberg kommun.

Ätran - ett klassiskt laxvatten och en av de mest förnämsta vildlaxälvarna i Sverige, inom fiskevårdsområdet finns många fina fiskemöjligheter!

I vattnet finns bland annat lax, havsöring, gädda, abborre, ål, lake, sutare och mört. Bitvis hittar du fina sträckor för flugfiske efter lax och öring, men vattnet är även känt för att hålla stora exemplar av gädda. Ätran och biflödet Högvadsån har en genuin laxstam som är extra skyddsvärd. Den är i princip helt opåverkad från odling.
Tack vare en omfattande fiske- och vattenvård har man lyckas behålla den självreproducerande laxen.

Ätran är med sina källflöden cirka 243 kilometer lång. Det är den näst mäktigaste av de fyra Hallandsåarna.
Ätran rinner från en mosse i Gullered på 332 meters höjd över havet, genom sydöstra Västergötland, och faller ut i Kattegatt vid Falkenberg.

Ätrans Nedre Fiskevårdsområde sträcker sig från bron i Vessigebro, till bron över gamla E6 i Falkenberg, cirka 150 meter uppströms Hertings kraftstation.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Det finns gratis fiskekort, som måste lösas, för barn- och ungdomar

Fiskarter


Gädda


Vanlig

Lax


Vanlig

Tillåtet under perioden 1/4-30/9

Ål


Vanlig

Förbjudet fiske!

Färna


Vanlig

Abborre


Normalt

Öring


Normalt

Mört


Normalt

Havsöring


Normalt

Tillåtet under perioden 1/4-30/9

Id


Normalt

Lake


Normalt

Gös


Lite

Braxen


Lite

Sarv


Lite

Sutare


Lite

Gärs


Lite

Regnbåge


Sällsynt

Bäckröding


Sällsynt
 

Ätrans Nedre FVOF

Föreningen förvaltar fisket från bron i Vessigebro till mynningen i havet och omfattar ca 250 fastigheter med fiskerätt.

Vi säljer fiskekort för sträckan mellan bron i Vessige och gamla E6 bron. Föreningen bildades år 1991 enligt lagen (1981:533) om fiskevårdsområden med syfte är att samordna fisket och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med hänsyntagande till de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiske till allmänheten. Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i området

Välkommen att besöka vår egen hemsida!
https://www.falkenberg.se/upptack/naturen/fiska/fiska-i-atrans-nedre.html

Organisationsnummer: 849000-9100

Kundnummer: 861, Område: 821.

Kontaktpersoner

Christian Fager
0706 - 38 63 22

Sven-Johan Svensson
0706 - 55 07 22

Johan Bengtsson
0738 - 66 13 33
  
  

Fiskeområden i närheten av Ätrans Nedre FVOF

Ätran 

Högvadsån
Mossjön (Falkenberg)
Suseån
Skärsjön, Byasjön, Ottersjön, Älvasjön mfl
Falkenbergs Laxfiske

Anslutna fiskeområden i Hallands län
 Din varukorg är tom.