Ätrans Nedre FVOF

 
  Hallands län / Falkenberg Kommun.

Ätran är ett klassiskt laxvatten. Det är en av de  mest förnämsta vildlaxälvarna i Sverige och i fiskevårdsområdet finns många fina fiskemöjligheter. I vattnet finns bland annat Lax, havsöring, gädda, abborre, ål, lake, sutare och mört. Bitvis hittar du fina sträckor för flugfiske efter lax och öring, men vattnet är även känt för att hålla stora exemplar av gädda.  
Ätran och biflödet Högvadsån har en genuin laxstam som är extra skyddsvärd. Den är i princip helt opåverkad från odling.
Tack vare en omfattande fiske- och vattenvård har man lyckas behålla den självreproducerande laxen.
 
Ätran är med sina källflöden cirka 243 kilometer lång. Det är den näst mäktigaste av de fyra Hallandsåarna.
Ätran rinner från en mosse i Gullered på 332 meters höjd över havet, genom sydöstra Västergötland, och faller ut i Kattegatt vid Falkenberg.
Ätrans Nedre Fiskevårdsområde sträcker sig från bron i Vessigebro, till bron över gamla E6 i Falkenberg, cirka 150 meter uppströms Hertings kraftstation.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Det finns gratis fiskekort, som måste lösas, för barn- och ungdomar

Fiskarter


Gädda

Vanlig

Lax

Vanlig

Tillåtet under perioden 1/4-30/9

Ål

Vanlig

Förbjudet fiske!

Färna

Vanlig

Abborre

Normalt

Öring

Normalt

Mört

Normalt

Havsöring

Normalt

Tillåtet under perioden 1/4-30/9

Id

Normalt

Lake

Normalt

Gös

Lite

Braxen

Lite

Sarv

Lite

Sutare

Lite

Gärs

Lite

Regnbåge

Sällsynt

Bäckröding

Sällsynt
 

Ätrans Nedre FVOF

Organisationsnummer: 8490000-9100

Föreningen förvaltar fisket från bron i Vessigebro till mynningen i havet och omfattar ca 250 fastigheter med fiskerätt. Vi säljer fiskekort för sträckan mellan bron i Vessige och gamla E6 bron. Föreningen bildades år 1991 enligt lagen (1981:533) om fiskevårdsområden med syfte är att samordna fisket och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med hänsyntagande till de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiske till allmänheten. Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i området

Välkommen att besöka vår egen hemsida !

https://www.falkenberg.se/upptack/naturen/fiska/fiska-i-atrans-nedre.html

 

Ätrans nedre fiskevårdsområdesförening

Venebergsvägen 17, 311 64 Vessigebro

 

Bild: Ätran i Vessigebro

Kundnummer: 861, Område: 821.

Kontaktpersoner

Christian Fager:
070 - 638 63 22

Sven-Johan Svensson:
070 - 655 07 22

Johan Bengtsson:
073 - 866 13 33
  
  

Fiskeområden i närheten av Ätrans Nedre FVOF

Ätran 

Högvadsån
Suseån
Skärsjön, Byasjön, Ottersjön, Älvasjön mfl
Falkenbergs Laxfiske
Yasjön, Äntasjön och Stora Asjön

Anslutna fiskeområden i Hallands län
 Din varukorg är tom.