Mossjön i Falkenbergs kommun

 

Mossjön (Falkenberg)

  Hallands län / Falkenberg kommun.

Mossjön (även kallad Måssjön) i Abild ligger utmed väg 150 mellan Falkenberg och Torup cirka 2 mil från Falkenberg. En fin och perfekt sjö som ligger bara 15 min bilväg från Falkenberg centrum.
Sjön ingår i Ätrans huvudavrinningsområde. Fiskeguide i Falkenberg AB arrenderar hela sjön, från och med 11/11 2022 är kortfiske tillåtet i hela sjön för första gången (undantaget lekperiod i västra delen av sjön).
Sjön ligger vackert inramad av kullar och träd. Sjön har ett flertal fina vikar och öar. Medeldjupet ligger på ca 4,5 m och max djupet är ca 20 m. Sjöns yta är ca 1,7 kvadratkilometer. Mossjön är rik på vitfisk såsom siklöja och mört vilket bäddar för mycket föda för våra predatorer. Gädda finns det gott om och det fångas fina exemplar varje år. Abborrbeståndet är riktigt rikt, framför allt ett stort bestånd av så kallade tusenbröder (småabborrar), men sjön har även gott om stor abborre. Det finns ett väldigt litet bestånd av gös i sjön som vi är väldigt rädda om. All gös ska ovillkorligen återutsättas.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Endast i sällskap med målsman/vuxen
 Det finns gratis fiskekort, som måste lösas, för barn- och ungdomar

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Siklöja


Vanlig

Gös


Sällsynt

Svagt bestånd, skall återutsättas

Ål


Sällsynt
 

Mossjön i Falkenbergs kommun

Logo Mossjön i Falkenbergs kommun

Fiskeguide i Falkenberg AB är i huvudsak ett sportfiskeupplevelse företag med uttalat fokus på Falkenberg med omnejd. De flesta aktiviteter vi har utförs i Falkenbergs kommun, men vi jobbar även i kringliggande kommuner och med resor på lite längre håll. Vi jobbar med upplevelse och lärande som bas. Vi är måna om att förvalta våra vatten och natur väl och på så sätt skapa en bra grund för ett hållbart fiske i många år framåt.

Organisationsnummer: 559310-8995

Kundnummer: 3146, Område: 3174.

Kontaktpersoner

Marcus Olsson

0705 - 80 80 96  

Fiskeområden i närheten av Mossjön i Falkenbergs kommun

Ätrans Nedre FVOF
Högvadsån
Ullareds SFK
Suseån
Tjärnesjön

Anslutna fiskeområden i Hallands län
 Din varukorg är tom.