Högvadsåns Nedre FVOF

  • Nydala Kvarn
 

Högvadsån

  Hallands län / Falkenberg kommun.

Högvadsån är belägen i Falkenbergs kommun i Halland. Den rinner ut i Ätran i Ätrafors och är Ätrans största biflöde. Ätran och Högvadsån har en ursprunglig laxstam och är tillsammans det viktigaste reproduktionsområdet för lax på västkusten. De viktigaste lekbottnarna finns i Högvadsån.

Det är inte bara laxen som trivs i ån. Även öring, gädda, abborre och flera andra arter finns. Så Högvadsån är ett bra val om man vill ha variation på fisket. Men laxfisket är ändå det viktigaste, och har alltid varit så i ån. 

Får man inte napp så får man ändå en härlig naturupplevelse vid vattnet i de vackra dalgångarna. Högvadsån har dessutom ett mycket fint växt- och djurliv längs ån och med flera hotade biotoper och arter.

Fiskevårdsområdet är mycket väderberoende och vattennivån kan bli mycket grund, då fiske inte lämpar sig som i övrigt.
Ta kontakt med oss om du har frågor kring det.

 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Öring


Vanlig

Tillåtet under perioden 1/4-30/9

Havsöring


Vanlig

Tillåtet under perioden 1/4-30/9

Lax


Vanlig

Tillåtet under perioden 1/4-30/9

Gädda


Normalt
 

Högvadsåns Nedre FVOF

Organisationsnummer: 802600-6208

Kundnummer: 859, Område: 819.

Kontaktpersoner

Berit Möller
0703 - 29 30 08  
  

Filer för nedladdning


Nydala.pdf

Kogstorp.pdf

Ullared.pdf

Fiskeområden i närheten av Högvadsåns Nedre FVOF

Ullareds SFK
Svarten, Boksjön, Stora Mellsjön m.fl
Yasjön, Äntasjön och Stora Asjön
Ätrans Nedre FVOF
Töresjö, Övre Sjön, Stora Kroksjön m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Hallands län
 Din varukorg är tom.