Ätrans Nedre FVOF

Fiskekort Ätrans Nedre FVOF 

Du kan köpa fiskekort av Ätrans Nedre FVOF genom oss på iFiske! Alla produkter (fiskekort) som säljs är digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Säljare är Ätrans Nedre FVOF (849000-9100).
Dygnskort - Vuxen

Kort berättigar fiske från gränsmarkering 400 meter nedströms bron i Vessigebro - Bro gamla väg E6.
Uppge registreringsnummer på den bil ni parkerar ut med ån.
Observationer av sjuk fisk rapporteras via https://rapporterafisk.sva.se.

 Fiskekort gäller INTE laxfisket i Vessigebro (bron i Vessige-400 meter nedströms). Fiske får ske hela året förutom lax- och havsöringsfiske som endast får ske under perioden 1/4-30/9. Fisketid: kl 05:00-23:00.

Pris: 120 kr* (SEK)
 
Dygnskort - Ungdom

Dagkort för ungdomar mellan 15-18 år.

Kort berättigar fiske från gränsmarkering 400 meter nedströms bron i Vessigebro - Bro gamla väg E6. 

Observationer av sjuk fisk rapporteras via https://rapporterafisk.sva.se. 

 Fiskekort gäller INTE laxfisket i Vessigebro (bron i Vessige-400 meter nedströms).
Fiske får ske hela året förutom lax- och havsöringsfiske som endast får ske under perioden 1/4-30/9. Fisketid: kl 05:00-23:00.

Pris: 40 kr* (SEK)
 
Dygnskort - Barn

Dygnskort för barn mellan 0-14 år.
Kort berättigar fiske från bron i Vessigebro - Bro gamla väg E6.
Barn fiskar tillsammans med fiskande vuxen.
Observationer av sjuk fisk rapporteras via https://rapporterafisk.sva.se.

 Fiske får ske hela året förutom lax- och havsöringsfiske som endast får ske under perioden 1/4-30/9. Fisketid: kl 05:00-23:00.

Pris: Gratis*
 
Veckokort

Kort berättigar fiske från gränsmarkering 400 meter nedströms bron i Vessigebro - Bro gamla väg E6.
Uppge registreringsnummer på den bil ni parkerar ut med ån.
Observationer av sjuk fisk rapporteras via https://rapporterafisk.sva.se.

 Fiskekort gäller INTE laxfisket i Vessigebro (bron i Vessige-400 meter nedströms). Fiske får ske hela året förutom lax- och havsöringsfiske som endast får ske under perioden 1/4-30/9. Fisketid: kl 05:00-23:00.

Pris: 600 kr* (SEK)
 
Säsongskort - Vuxen

Kort berättigar fiske från gränsmarkering 400 meter nedströms bron i Vessigebro - Bro gamla väg E6. Observationer av sjuk fisk rapporteras via https://rapporterafisk.sva.se.
 Fiskekort gäller INTE laxfisket i Vessigebro (bron i Vessige-400 meter nedströms). Fiske får ske hela året förutom lax- och havsöringsfiske som endast får ske under perioden 1/4-30/9. Fisketid: kl 05:00-23:00.

Pris: 1200 kr* (SEK)
 
Säsongskort - Ungdom

För ungdomar mellan 15-18 år.
Kort berättigar fiske från gränsmarkering 400 meter nedströms bron i Vessigebro - Bro gamla väg E6. Observationer av sjuk fisk rapporteras via https://rapporterafisk.sva.se.

 Fiskekort gäller INTE laxfisket i Vessigebro (bron i Vessige-400 meter nedströms). Fiske får ske hela året förutom lax- och havsöringsfiske som endast får ske under perioden 1/4-30/9. Fisketid: kl 05:00-23:00.

Pris: 300 kr* (SEK)
 

Vessigebro

Dygnskort Vessigebro - Vuxen

Kort berättigar fiske från bron i Vessigebro (övre gräns fiskeområde) - Bro gamla väg E6 (nedre gräns fiskeområde). Laxfisket i Vessigebro är kvoterat. Observationer av sjuk fisk rapporteras via https://rapporterafisk.sva.se.
 Fiske på sträckan bron i Vessigebro - gränsmarkering 400 meter nedströms får ske under perioden 1/4-30/9. Fisketid: kl 05:00-23:00. Fiske på övrig sträcka får ske hela året förutom lax- och havsöringsfiske som endast får ske under perioden 1/4-30/9.

Pris: 220 kr* (SEK)
 
Säsongskort Vessigebro - Vuxen

Kort berättigar fiske från bron i Vessigebro (övre gräns fiskeområde) - Bro gamla väg E6 (nedre gräns fiskeområde). Observationer av sjuk fisk rapporteras via https://rapporterafisk.sva.se.
 Fiske på sträckan bron i Vessigebro - gränsmarkering 400 meter nedströms får ske under perioden 1/4-30/9. Fisketid: kl 05:00-23:00. Fiske på övrig sträcka får ske hela året förutom lax- och havsöringsfiske som endast får ske under perioden 1/4-30/9.

Pris: 2200 kr* (SEK)
 

Fiskerättsbevis

Fiskerättsbevis

Medlemmar får fiska från gränsmarkering ca 400 meter nedströms bron i Vessigebro till bro gamla väg E6. Medlem med fiskevatten på sträckan bron i Vessigebro-gränsmarkering ca 400 meter nedströms, får utöva sin fiskerätt även på denna sträcka i enlighet med fiskerättsförteckningen. Uppgift om vilka sträckor man har fiskerätt på hittar man i fiskerättskartan som upprättades i samband med förrättningen vid bildandet av fiskevårdsområdet. Medlem med fiskerättsbevis får ha med sig en fiskande gäst.
 Fiskerättsbevis endast för medlemmar enligt fiskerättsförteckningen, fastighetsbeteckning måste uppges vid köp.

Pris: 50 kr* (SEK)
 

För barn och ungdomar...

Ätrans Nedre FVOF erbjuder fritt fiske för unga fiskare. Tänk på att alltid läsa och noga följa de fiskeregler som finns för området. Specifikt för barn och ungdomar gäller:
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Det finns gratis fiskekort, som måste lösas, för barn- och ungdomar
 Din varukorg är tom.