Centralhalländska FVOF

  • Isfiske Byasjön
  • Mete Byasjön
 

Skärsjön, Byasjön, Ottersjön, Älvasjön mfl

  Hallands län / Varberg Kommun.

Fiskevårdsområdet består av elva sjöar och ligger inom Åkulla bokskogar. De största är Skärsjön, Byasjön, Ottersjön, Valasjön, Älvasjön och Kalvsjön.

Sjöarna ligger inbäddade i vackra omgivningar med omväxlande lövskogar och betesmarker i kuperad terräng. Sjöarnas karaktör varierar från djupa klarvattensjöar med stenstränder till grunda och vassrika.

Fiskartsförekomsten är rik och fisket ofta mycket givande särskilt i de större sjöarna. Här finns bland annat grov abborre och gädda, gös, mört, braxen, sutare, siklöja och ål.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år. (Speciella regler eller undantag kan förekomma, Läs mer...)

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Gädda

Rikligt

Mört

Rikligt

Braxen

Rikligt

Sarv

Rikligt

Gös

Vanlig

Endast i Byasjön

Sutare

Normalt

Ål

Lite

Gärs

Lite
 

Centralhalländska FVOF

Centralhalländska FVO arbetar för att förbättra fisket. Du som fiskar kan genom att fiska hänsynsfullt också göra en viktig insats för att bevara fiskbestånden. I området finns flera naturreservat och fågelskyddsområden. Var försiktig med dessa naturvärden och var uppmärksam på uppsatta anslag och skyltar. Därav rekomenderar vi alla som använder båt på sjöarna att använda åror eller elmotorer. Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Men vi måste då också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot andra besökare och markägare.

Försäljning av fiskeutrustning (spö, beten, mask etc) säljs närmast på Time i Tvååker (Fastarpsv. 20. Tfn. 0340-420 90) Öppettider veckodagar 06:00-23:00, lördagar 07:00-23:00 samt söndagar 08:00-23:00. 

Kundnummer: 857, Område: 817.

Kontaktpersoner

Lennart Skärbäck:

0340-450 05  
  

Filer för nedladdning


Djupkarta Älvasjön

Djupkarta Byasjön

Djupkarta Humsjön

Djupkarta Kalvsjön

Djupkarta Ottersjön

Djupkarta Skärsjön 2016

Djupkarta Valasjön

Fiskeområden i närheten av Centralhalländska FVOF

Yasjön, Äntasjön och Stora Asjön
Svarten, Boksjön, Stora Mellsjön m.fl
Stora Neden, Furesjön, Gällarpesjön samt Gällsjön
Högvadsån
Ätrans Nedre FVOF

Anslutna fiskeområden i Hallands län
 Din varukorg är tom.