Unnens FVOF

 
  Kronobergs län och Hallands län / Ljungby och Hylte kommun.

Provfiske kommer att ske 30 juli till 4 augusti. Under tiden kommer det att finnas mycket nät i sjön. Provfisket startar i de södra delarna av sjön.

Unnen är en populär fiskesjö för både närboende och turister. Enligt enkätundersökningen så fiskades det totalt i Unnen 3400 dagar (i genomsnitt 3-5 timmar) 2009.

Unnen är populär sportfiskesjö. Mycket beror detta på de goda chanserna att fånga stor gädda och gös. Bilden visar en gädda på 11,35 kg från Unnen som togs av Ingemar Grimåsen 1999. Idag är det främst gösen som lockar fiskare till sjön. Förr var även fisket efter lake och abborre mycket bra i sjön och det var inte ovanligt att det fångades stora exemplar. Det finns uppgifter om fångade gäddor över 15 kg i Unnen och årligen tas flera över 10 kg. Chansen är god att få sin livs största gädda i Unnen.

Unnen har en stor utvecklingspotential inom fisketurism då sjön är stor och ligger i en utvecklingsbar bygd. Det bedrivs ett varierat fiske i Unnen efter abborre, gädda, gös och karpfisk. Även redskapsfiske förekommer med bottengarn och nät.

Det är av stor vikt att undersökningar sker kontinuerligt i framtiden för att utvärdera hur Unnens fiskbestånd utvecklas. Det omfattande provfisket som utfördes inom detta projekt 2009 är en del i detta arbete.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Gös


Rikligt

Braxen


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Ruda


Normalt

Lake


Normalt

Sarv


Normalt

Sutare


Normalt

Öring


Lite

Utplanterat yngel

Sik


Lite

På tillbakagång

Ål


Lite
 

Unnens FVOF

För information, besök gärna vår egen hemsida !

http://www.unnensfvo.se

Organisationsnummer: 202100-2353*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 645, Område: 605.

Kontaktpersoner

Niels Sörensen
  
  

Filer för nedladdning


Unnens fiskevårdsområde med Yxnasjön

Fiskeområden i närheten av Unnens FVOF

Yasjön, Nejsjön, Åbrunnen
Torserydssjön
Lidhults Södra
Bolmen
Transjön, Svansjön m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län

Anslutna fiskeområden i Hallands län
 Din varukorg är tom.