Yasjöns och Nejsjöns FVOF

 

Yasjön, Nejsjön, Åbrunnen

  Hallands län och Kronobergs län / Hylte och Ljungby kommun.

Sjöarna ligger i Lagans vattensystem.

Nejsjön ligger högst och har inga större tillflöden. Efter kommer Åbrunnen som är ett litet vatten innan Yasjön som är den största av sjöarna. Det är i huvudsak skog runt sjöarna förutom lite öppen mark med bebyggelse. Ya- och Nejsjön är tillgängliga med bil och båda har ramper för iläggning av båt. Åbrunnen når man enbart till fots. Abborre och gädda är de fiskarter man främst stöter på men det finns även mört, braxen och sutare.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Braxen


Normalt

Sutare


Lite

Lake


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Yasjöns och Nejsjöns FVOF

Fiskevårdsområdet startades på sjuttiotalet när sjöarnas hälsa kraftigt försämrades. Det jobbades mycket med b.l.a. kalkning vilket räddade vissa arters föryngring. Dessutom gavs allmänheten möjlighet till fiske.

Idag jobbar vi mest med fiskekortsförsäljning och båtuthyrning samt följer länsstyrelsernas arbete med våra sjöar, föryngring, vattenkvalitet mm.

Organisationsnummer: 802426-9733

Kundnummer: 1165, Område: 1127.

Kontaktpersoner

Henrik Hansson
0733 - 74 64 61


  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Yasjöns och Nejsjöns FVOF

Lidhults Södra
Torserydssjön
Unnens FVOF
Transjön, Svansjön m fl vatten
Stora Färgen, Mellan Färgen, Södra Färgen, Yabergssjön, Hallasjön, Holmsjön

Anslutna fiskeområden i Hallands län

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.