Stensåns mellersta FVOF

 

Stensån

  Hallands län / Laholm kommun.

Stensån letar sig fram genom ett vackert och växlande landskap längs Hallandsås nordsida för att sedan mynna ut i Laholmsbukten strax norr om Båstad.

Fiske upplåts på sträckan från väg E6 i väster till Dönardalen (Våxtorp) i öster.

Stensån är främst lämpad för spinnfiske. På vissa sträckor krävs det stor precision i kasten för att nå in under träden. Några ställen lämpar sig för flugfiske då främst uppströms Åstarps bro.

Laxfisket fungerar bäst vid hög vattenföring.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.

Fiskarter


Gädda


Normalt

Öring


Normalt

Lax


Normalt
 

Stensåns mellersta FVOF

Markägare och fiskerättsinnehavare bildar fiskevårdsföreningen på sträckan från väg E6 i väster uppströms till väg 24. Fiskekort säljs för sträckan E6 - Dönardalen (Våxtorp).

Övriga återförsäljare utöver iFiske:
Dönardalens delikatesser: 070 - 260 68 00.
Träd & Häck, Hasslöv: 0763 - 22 06 88.
Årskort går att boka hos Torsten Filipsson 0708706779, begränsat antal.

 

Organisationsnummer: 202100-2353*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 3014, Område: 3015.

Kontaktpersoner

Mikael Iwansson

0702 - 60 68 00

Kjell Hugosson
0734 - 04 38 57  

Fiskeområden i närheten av Stensåns mellersta FVOF

Västersjön
Smedjeån
Lagan (Laholms Laxfiske)
Lägerplatser Lagaleden (Laholm)
Lagan, Hjörneredssjön

Anslutna fiskeområden i Hallands län
 Din varukorg är tom.