Västersjöns FVOF (Ängelholm)

 

Västersjön

  Skåne län / Ängelholm kommun.

Västersjön ligger belägen på Hallandsåsen c:a 15 km nordost om Ängelholm i Skåne län. Sjön är en varierad sjö som ingår i Rönneå vattensystem. Sjön ingår i ett värdefullt naturområde där bokskogen är framträdande.

Sjöns karaktär håller en blandning av slättsjö och låglänt skogssjö. Bottnarna i sjön är varierande mjuka till hårda med mycket sand längs kanterna. Detta tillsammans med det relativt klara vattnet gör att sjöns vegetation är varierad. Västersjön har en areal av 480 ha och maxdjupet är 13 m, medeldjupet är 4,8 m. Västersjön har överlag god vattenkemi.

Sjön har ett gott fiskebestånd av bland annat gädda, gös, abborre, sutare, braxen och ål. 

 

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.

Fiskarter


Gös


Vanlig

Mört


Vanlig

Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Braxen


Normalt

Ål


Normalt

Lake


Lite

Sutare


Sällsynt

Siklöja


Sällsynt
 

Västersjöns FVOF (Ängelholm)

Organisationsnummer: 839400-5261

Kundnummer: 178, Område: 156.

Kontaktpersoner

Mats Munklinde
0431 - 455 555
0705 - 14 51 40
  
  

Filer för nedladdning


djupkarta_S-V.jpg

Fiskeområden i närheten av Västersjöns FVOF (Ängelholm)

Stensån
Smedjeån
Rönne å Tommarps Ene
Lagan (Laholms Laxfiske)
Rönne å Nedre

Anslutna fiskeområden i Skåne län
 Din varukorg är tom.