Ängelholm SFF

  • Premiär 2023
 

Rönne å Nedre

  Skåne län / Ängelholm kommun.

Vid Rönne å finns ett stort antal flytbryggor för sportfiskare och dessutom tre vindskydd med eldstäder. Medlemmarna ser också till att det är snyggt vid ån och att vass o.d. röjs undan så allmänheten ska mötas av ett trevligt och välskött fiskevatten.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.

Fiskarter


Mört


Vanlig

Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Havsöring


Normalt

Lax


Normalt

Regnbåge


Sällsynt
 

Ängelholm SFF

Logo Ängelholm SFF

Tillsvidare uppmanas fiskare att återutsätta fångad lax då fikseklubbarna i Rönne å uppmärksammat att uppgången av lax hitintills varit mycket begränsad.

ÄSFF är en förening med ca 300 medlemmar. Målsättningen är att skapa så bra fiske som möjligt, i första hand i Rönne å med biflöden.

Organisationsnummer: 839400-5253

Kundnummer: 3342, Område: 3399.

Kontaktpersoner

Sune Rönn
070-5790381


  

Fiskeområden i närheten av Ängelholm SFF

Rönne å Rössjöholmsån
Vegeån
Västersjön
Rönne å Tommarps Ene
Stensån

Anslutna fiskeområden i Skåne län
 Din varukorg är tom.