Vegeåns FVOF

 

Vegeån

  Skåne län / Ängelholm och Helsingborg kommun.

Vegeå bjuder på ett trevligt vårfiske efter havsöring. Från den 1:a mars (premiär) till månadsskiftet april-maj är fisket normalt som bäst. Stundtals kan även höstfisket ge fina resultat. Under våren fångas många så kallade "besor" (utlekta fiskar), det är mycket viktigt att man hanterar dessa fiskar så varsamt som möjligt. Undvik gärna att använda håvar med grova maskor och knutar. Använd istället en knutlös håv, eller ännu bättre, kroka av fisken när den fortfarande är kvar i vattnet.

Förutom havsöring så finns det bland annat gädda, abborre, id, mört, braxen, löja och ål. Fiske efter ål är på obestämd tid förbjudet, då arten hotas av utrotning. Gäddorna är relativt få men chansen finns till att lura en ordentlig bit. Flera gäddor över 10-kilo har fångats i ån! För metaren finns ett intressant bestånd av id och braxen. Den som är beredd att lägga ner lite tid i ån har chansen på riktigt fina fångster.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 I sällskap av vuxen med giltigt fiskekort.

Fiskarter


Havsöring


Rikligt

Id


Vanlig

Ål


Vanlig

Förbjudet att fiska efter ål

Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Lite

Inte många, men stora!

Sarv


Lite

Regnbåge


Sällsynt

Lax


Sällsynt

Ruda


Sällsynt

Sutare


Sällsynt
 

Vegeåns FVOF

Vegeåns FVOF arbetar aktivt med fiskevård för att främja fisket och den biologiska mångfalden. Senaste åren har stora fiskevårdsinsatser gjort där fiskevårdsområdet varit med och finansierat med betydande belopp.

När du köper fiskekort till Vegeåns nedre delar är du med och bidrar till ett bättre fiske i framtiden.

Välkommen att besöka vår egen hemsida !

Organisationsnummer: 802427-2091

Kundnummer: 829, Område: 789.

Kontaktpersoner

Peter Forsén
0708 - 77 85 11
  
  

Fiskeområden i närheten av Vegeåns FVOF

Rönne å Nedre
Rönne å Rössjöholmsån
Västersjön
Rönne å Tommarps Ene
Stensån

Anslutna fiskeområden i Skåne län
 Din varukorg är tom.