Nissans FVOF

 

Nissan

  Hallands län / Halmstad kommun.

Nissan är ett riksintressant vattendrag för lax och havsöring, som sträcker sig från mynningen i Laholmsbukten och ca 20 km uppströms till Oskarström. 

Ån är med sin längd av 186 km en av södra Sveriges längsta åar. De södra delarna, strax innan ån mynnar ut i Laholmsbukten, har en lång tradition av goda fiskemöjligheter. Det var i Nissan och i havet utanför Halmstad som den berömda Halmstadlaxen fångades och exporterades redan på 1600-talet. Det fiskades mycket lax i våra åar men på 20-talet fångades de sista laxarna, pga försämrad vattenkvalitet. Nu är laxen tillbaka, till stor glädje för alla sportfiskare. 

Fiskeområdet har ett stort utbud av varierat fiske för såväl den erfarne flugfiskaren som den glade amatören. Vanligast är spinnfisket men Nissan erbjuder också en hel del riktiga fina flugsträckor.
Vid slottsmöllans kraftverk i Halmstad är det en populär spinnfiskesträcka. För flugfiskare är sträckorna i Sennan och Sperlingsholm bra. Taxipoolen vid Sennans Taxi är populär liksom Militärvadet och Helgarpsforsen. Färgglada flugor rekommenderas eftersom vattnet är mörk och bärnstensfärgat.
Se PDF för ytterligare info:
https://www.ifiske.se/pdf/862/hotspot.pdf

Nissans Historia
USA:s minister i Sverige under slutet av 1800-talet, William Widgery Thomas Jr, skriver i sin bok ”Från slott till koja” att vid Oskarström var det ett ”godt laxfiske under sommaren”. Han hade ett favoritställe vid en klippa i Maredsforsen, vilken fått namnet Minister Thomas klippa. I det klara, nästa bärnstensfärgade åvattnet räknade han 100 laxhopp under 12 minuter.

På 1920-talet blev det en stark nedgång i vattenkvaliteten och de sista laxarna fångades vid Slottsmöllan 1921-22. Den främsta orsaken till detta negativa skede var utbyggnaden av vattenkraftverk och cellulosafabriker. En aktiv fiskevård har bedrivits i Nissan under senare år och kalkningen har varit betydande.
Först 1970 byggdes en kläckningsanstalt vid Oskarström och detta år lades det in 0,6 miljoner befruktad rom från 40 kramade honor. 1979 utsattes de första laxsmolten på försök i Nissan. Öring hade då under flera år fångats i Nissan. Återfångsten har varit mycket god. Idag reproducerar sig laxen åter naturligt i Nissan och Senneån. Första laxungen påträffades sommaren 1981. Våren 1988 beräknades 5000 natursmolt ha vandrat ur Nissan. Årligen utplanteras över 30000 smolt.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 11 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Öring


Vanlig

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Id


Vanlig

Lax


Normalt

Sutare


Normalt

Färna


Normalt

Ål


Lite

Gös


Sällsynt
 

Nissans FVOF

Logo Nissans FVOF

Nissans fiskevårdsområdesförening bildades 1987 för att göra fisket tillgängligt för allmänheten.
En aktiv fiskevård har bedrivits i Nissan under senare år och kalkningen har varit betydande.

Organisationsnummer: 849202-0055

Kundnummer: 862, Område: 822.

Kontaktpersoner

Vi hänvisar i första hand till IFiske hemsida och det frågeforum som finns på sidan, i andra hand kan frågor även skickas via email till:

Svar lämnas vanligen inom 48h, vi tar inte emot några frågor per telefon.
 
  
  

Filer för nedladdning


Fisketips för flugfiske i Sennan

Nissans FVO

Pool 0 - Nissans mynning

Pool 1 - Slottsmöllan

Fiskeområden i närheten av Nissans FVOF

Fylleån
Toftasjön
Torvsjön
Lagan (Laholms Laxfiske)
Smedjeån

Anslutna fiskeområden i Hallands län
 Din varukorg är tom.