Älvasjöns Fiskeområde

 

Älvasjön

  Hallands län / Halmstad kommun.

Älvasjön ligger i ett fantastiskt område med unikt varierat sportfiske och är en av de sydligaste sjöarna i landet med storsik och häckande storlom, samtidigt som den ligger nära tätorten Halmstad och strax söder om Simlångsdalen med alla sina naturreservat och vandringsleder.

Älvasjön är en källsjö med bra siktdjup på höst, vinter, vår och försommar, 21m djup och stora områden med 10-15m djup. Ett stenrev med 10m djup på båda sidorna som sträcker sig nordost ut från ön intill det största djupet. Med branta snabbt djupnande stränder speciellt från öster. Ett mindre inlopp från en liten bäck i sydöst och utlopp i sydväst.

Koordinater till båtrampen (grusvägsramp) vid sjön, (google maps): 56°41'49.9"N 13°06'55.9"E

 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 13 år.
 Endast i sällskap med målsman/vuxen

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Mört


Rikligt

Gädda


Vanlig

Sik


Vanlig

Braxen


Normalt

Ål


Normalt

Siklöja


Lite

Oklart bestånd

Lake


Sällsynt
 

Älvasjöns Fiskeområde

Älvasjöns Fiskeområde är en ny verksamhet med boende i anslutning.

Älvasjöns Fiskeområde verkar för ett förbättrat fiske i Älvasjön, där vi hoppas förbättra beståndet av storsik samtidigt som vi vill bygga upp och förbättra stammen av gädda och abborre. Lite osäkerhet finns om vilka arter som finns i sjön, t ex har öring konstaterats, och det är också ett mål i sig att fina ut med hjälp av sportfiskare.

Organisationsnummer: 700327-2734

Kundnummer: 3052, Område: 3056.

Kontaktpersoner

Magnus Eliasson

070 - 331 65 30
  
  

Filer för nedladdning


Djupkarta

Fiskeområden i närheten av Älvasjöns Fiskeområde

Brearedssjön, Simlången och Gyltigesjön, Töddesjön
Torvsjön
Toftasjön
Lägerplatser Lagaleden (Laholm)
Fylleån

Anslutna fiskeområden i Hallands län
 Din varukorg är tom.